Lösning byggd på Softronic´s plattform EF1 vinner internationellt pris

IR Nyheter | 9 maj 2012

Under Wordwide Government Solution Forum 2012 i London stod Länsstyrelsen Västra Götaland som en av vinnarna genom sitt initiativ www.informationsverige.se.

www.informationsverige.se är ett väldigt bra exempel på hur den Digitala Agendan gått från ord till handling. Portalen är ett viktigt stöd för nyanlända till Sverige. Den har på kort tid blivit en naturlig del i SFI-utbildningen och är ett viktigt redskap för kunskapsinhämtning för lärare och elev. Genom sin språkanpassning visar portalen prov på hur man genom ett modernt IT-stöd kan tillhandahålla användaranpassad och tillgänglighetsanpassad information för språk- och användargrupper med relativt låg IT-mognad” säger Mathias Ekman, CTO på Softronic.

Portalen är bygg på e-tjänsteplattformen EF1 som innehåller generella komponenter för att skapa en modern och effektiv e-förvaltning. Lösningar som skapas på plattformen levereras som tjänst vilket innebär att kunderna bl.a. betalar per användare och månad.

”Vi är väldigt stolta över att ha varit delaktiga i detta spännande initiativ. Projektet visar även att tjänstemodellen i sig kan vara en katalysator och underlätta gränsöverskridande samverkan. Målet är att de samverkansvinster som uppstår får våra kunder del av genom ett modernt och kostandseffektivit IT-stöd.” fortsätter Mathias Ekman.

Om Softronic AB (www.softronic.se)
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland.

Mer information: Mathias Ekman 0708-38 00 93

Film: http://www.youtube.com/watch?v=uA3LnsrSpSk

EF1: www.softronic.se/sv/erbjudanden/etjanster/EF1

PDF