Angående den pågående ransomeware kampanjen

Nyheter | Publiceringsdatum: 17 maj 2017

Softronic har ett gott skydd mot denna typ av attacker. Inte desto mindre ser vi med största allvar på denna typ av cyberattacker och vidtar preventiva åtgärder för att detta inte ska drabba våra kunders system.

Vi har som en extra åtgärd scannat våra servrar utan indikatorer på att något av våra kunders eller våra system skulle vara drabbade..

Vidare har vi inga exponeringar mot internet som tillåter denna typ av attack WannaCry/Wcry/WannaCrypt0r.

 CERT-SE avråder från att betala lösensumman då det bidrar till att finansiera vidareutveckling av skadlig kod, samt att det inte finns garantier för informationen blir upplåst.

För mer information se bifogad länk.

https://www.cert.se/2017/05/pagaende-ransomware-kampanj-wannacry-wcry-wannacrypt0r