En ökad andel kvinnliga chefer och medarbetare på Softronic!

Karriär | Publiceringsdatum: 6 mar 2024

Vi anser att jämställdhet och mångfald är centrala för ett hållbart samhälle och en framgångsrik verksamhet. Trots att IT-konsultbranschen traditionellt sett har varit mansdominerad, jobbar vi aktivt med att utmana denna bild. Genom att etablera tydliga mål för att öka andelen kvinnliga medarbetare på alla nivåer inom företaget och regelbundet utvärdera våra framsteg strävar vi mot en ständig förbättring av jämställdheten på vår arbetsplats.

Under året har vi växt från 25% till 28% kvinnliga medarbetare.

Vi tror att en jämnare könsfördelning på våra kontor ökar produktiviteten och bidrar till ökad lönsamhet. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och respekterade. Ett steg i den riktningen är att vi har skapat ett trivselforum där vi lyssnar på varandras tankar och idéer för att göra våra kontor mer attraktiva.

Vi arbetar hela tiden aktivt med att attrahera och behålla kompetent personal och ett sätt vi gör det på är att satsa på vårt kvinnonätverk. Nätverkets syfte är att skapa mötesplatser för våra kvinnliga kollegor där de kan knyta kontakter, dela erfarenheter och hämta inspiration från varandra. Ibland bjuder vi även in framstående kvinnor från andra sektioner av IT-branschen.

En framgångsfaktor som vi ser ger utdelning är våra tjejluncher som vi arrangerar två gånger om året. Vi bjuder in kvinnor som är intresserade av att veta mer hur det är att arbeta i vår bransch. Under luncherna får man möjlighet att träffa och ställa frågor till några av våra kvinnliga kollegor – vissa med lång erfarenhet av IT-branschen, andra har nyligen gått vårt traineeprogram Gate 1 och kommit ut i arbetslivet.

Nedan berättar Jeanette Lifvergren som är projektledare om sin erfarenhet med Softronic.

Jag blev tipsad om Softronic av några fd. arbetskamrater som pratade bra om företaget och gick på en av deras tjejluncher. Jag tyckte det var så positivt att få ta del av flera presentationer från Softronic, få höra om flera kundcase och olika roller. Spontant tror nog många att det bara är utvecklare som efterfrågas till Softronic.

 

Vidare berättar hon hur det är att vara kvinna i en mansdominerad bransch

Jag tänker inte på det så mycket, jag kommer från en kvinnodominerad bransch, så det har varit en positiv omväxling för mig. Fördelar för företaget, med blandat kvinnor och män, är att synsätten och perspektiven blir fler och att vi också återspeglar hur sammansättningen av anställda oftast är hos våra kunder.

 

Jämställdhet är ett kontinuerligt arbete och vi fortsätter att aktivt rekrytera och främja kvinnliga talanger, erbjuda utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att hela tiden bli bättre på att erbjuda en attraktiv och inkluderande arbetsplats, både för kvinnor och män!

Vill du också blir en del av vårt team? Sök någon av våra lediga tjänster här!

Theres Hesselgren-Zaar