ERFA event – Arkitektur 5 april

Events | Publiceringsdatum: 13 dec 2021

Event detaljer:

När: 5 april 2022 15:00

Var: Hammarby Kaj 10D (hos Internetstiftelsen)

 

Den enda källan till kunskap är erfarenhet. – Albert Einstein

Ingen utmaning man ställs inför som arkitekt ser exakt lika ut ur det holistiska perspektivet. Utmaningar kan handla om teknik, människor, organisationer eller processer. Softronic bjuder in till ett event som handlar om erfarenhetsutbyte.
Nytt datum pga. pandemirestriktioner är tisdagen den 5 april kl. 15:00.

Kom och få inspiration och lyssna på erfarenheter från flera talare. Säkra din plats nu!

Banner för Erfa-event inom Arkitektur

Agenda

15:00 – 15:15
Softronic och Vanessa Löfving hälsar välkommen.
Vi berättar kort om Softronics satsning specialistområde inom arkitektur.

15:15-15:45
Att utvärdera arkitektur. Talare: Camilla Straubel, Chefsarkitekt Apoteket och författare
Varför ska man utvärdera arkitekturen? När, hur och vilka ska vara delaktiga och framför allt vad ska ske med resultatet av utvärderingen. Detta är några frågeställningar som kommer presenteras samt både bra och dåliga exempel från verkligheten. Hur fungerar det hos er?

15:45 – 16:20
Folkbokföringsförnyelsen – Ett levande exempel på aktiv arkitekturstyrning. Talare: Marcus Nilsson, EA Lead Skatteverket
Hur förflyttar vi oss utifrån en förmågebaserad målarkitektur och några bärande principer.

Paus 20 min – tid för mingel

16:40 – 17:10
Pragmatisk approach till EA-etablering. Talare: Kristo Vusir, Chefsarkitekt AFA Försäkring
Att kunna påvisa nytta med enterprise architecture kräver en pragmatisk approach. Kristo berättar om hur han har arbetat med att etablera ett företagsövergripande arkitekturarbete i flera organisationer.

17:15 – 17:45
Varför du inte ska ta fram en digital strategi. Talare: Joakim de Leeuw, Verksamhetsutveckling och innovation, Pensionsmyndigheten
Idag är digitalt en aspekt på i princip allt vi gör, både internt och gentemot kunderna. Alla i organisationen måste därför behärska digitalt från sitt perspektiv och vi kan inte längre separera digitalt som egen kanal. För detta behöver vi skapa rätt förutsättningar. Joakim har varit online chef på SEB och Avanza, och verkat som konsult inom innovation och digitalisering. Idag driver han innovation och automatisering på Pensionsmyndigheten.

17:45 – 18:15
Hur du tar mandat när du inte har dem. Talare: Staffan Westholm, Senior Managementkonsult Consultus
Staffan visar på ett proaktivt angreppssätt, inklusive verktyg och tankemodeller för att bygga ditt mandat i lednings- och förändringsprocesser.

18:15 – Mingel

Tid och plats:

Tid: Tisdagen den 5 april kl. 15:00 – ca 18:30. Vi bjuder på dryck och lättare förtäring under eftermiddagen.
Plats: Softronic AB, Hammarby Kaj 10A, 8tr.
Tvärbana station: Mårtensdal (länk karta)

Anmälan

Anmäl dig innan 29 mars på länken.
*Med anledning av Covid- 19 kommer vi begränsa antal deltagare i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer så anmäl dig så snart som möjligt för att säkerställa din plats.
Munskydd samt sittplats med distans kommer att finnas.

Varmt välkommen!