Event om hållbarhet och penningtvätt

Events | Publiceringsdatum: 16 nov 2021

Event detaljer:

När: 16 november 2021 11:00

Softronic bjöd in det kvinnliga nätverket Ladies Circle till en diskussion om hållbarhet, GoodTech och penningtvätt. I denna intervju träffar vi Susie Arnevill som varit aktiv i föreningen i snart 11 år som bland annat medlem i klubbstyrelsen.

Profil på Susie

Kan du berätta kort vad Ladies Circle är?

Ladies Circle är en internationell organisation för unga kvinnor upp till 45 år. I Sverige bildades vi 1947 och vi är ca 1 700 medlemmar fördelade i 146 klubbar spridda över hela landet. Internationellt är vi strax över 13 000 medlemmar fördelade på 41 länder.

Vad är föreningens målsättning?

Vårt motto är “Friendship and Service” och vår målsättning är att vi ska vidga vår intressesfär, öka vår förståelse för andra människors åsikter och levnadsvillkor, samt medverka till internationell förståelse och vänskap.

Hur ofta träffas ni?

Inom klubbarna träffas vi varannan eller var tredje vecka. Möten är av olika slag, både lokala, nationella och internationella. Företagsbesök, föreläsningar och trevligt umgänge – utgör grunden för den ideella verksamheten Ladies Circle Sverige. Vi ägnar oss ofta och gärna åt olika projekt för att hjälpa behövande, både lokalt och nationellt men även internationellt.

Vad är din roll?

Jag har under mina år varit väldigt aktiv inom organisationen, bland annat har jag haft flera roller i klubbstyrelsen samt suttit med i den nationella huvudstyrelsen som distriktsordförande i Stockholm.

Under kvällen deltog närmre 60 personer som lyssnade på presentationer om hållbarhet, olika scenarier för penningtvätt samt hur CM1, Softronics AML-produkt, kan bidra till att motverka penningtvätt.

Hur kom du i kontakt med Softronic?

Jag kom i kontakt med Softronic genom Tommy Paanola som berättade lite kort om vad han arbetar med och det gjorde mig nyfiken att vilja veta mer om Softronic. Ämnet penningtvätt i sig är ett intressant ämne gemene man sällan kommer i kontakt med förutom det som skrivs i media. Men även arbete med hållbarhet och begreppet GoodTech är områden som vi gärna ville förstå bättre. Jämlikhet och kvinnliga rättigheter ligger så klart oss varmt om hjärtat och få lära oss hur digitalisering och teknik kan påverka och skapa förutsättningar för jämställdhet globalt.

Anna Thörnlund, affärsområdeschef för Softronics affärsområde Digitalization Partner, som tillhandahåller tjänsten CM1 säger:

Det var verkligen kul att få möjlighet att bjuda in Ladies Circle för samtal om hållbarhet och penningtvätt. Det var många intressanta diskussioner under kvällen och många frågor.

Softronic erbjuder systemet CM1 för att motverka penningtvätt. Genom systemet kan våra kunder få stöd vid onboardning av nya kunder, KYC- och AML-processerna samt vid fortlöpande uppföljning av kundförbindelser och transaktionsmonitorering. Under kvällen presenterade Softronic hur CM1 genom digitalisering kan upptäcka och förhindra penningtvätt.

Anna fortsätter:

För Softronic som arbetar mycket med frågor som rör hållbarhet och Agenda 2030 känns det extra givande när vi får möjlighet att berätta hur vi jobbar med dessa frågor. Att bjuda hit Ladies Circle som dessutom är ett kvinnonätverk kändes extra viktigt då vi som företag har ett tillväxtmål att öka andelen kvinnor. Vårt mål är att fram till 2025 vara 33 % kvinnor i företaget.