Fossilfritt Sverige – uppföljning

Nyheter | Publiceringsdatum: 1 nov 2021

Sedan de första färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft lanserades 2018 har stora kliv tagits från både näringsliv och politik för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Samtidigt återstår många utmaningar och tempot måste nu öka i omställningen.

 

Den 27 oktober ägde ett event rum där Fossilfritt Sverige släppte den första uppföljningen av de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft.fossil fritt sverige event

Viktigaste besluten som tagits är:

  • Fastlagd långsiktig reduktionsplikt för bensin och diesel från 2022 till 2030 och skattebefrielse för biogas under 10 år och HVO och etanol på ett år.
  • Utökat och breddat industrikliv till företag som är med i utsläppshandeln.
  • Förstärkt klimatkliv där 75 procent av stöden går till näringslivet som inte är med i utsläppshandeln.
  • Mål om halverad tid för tillståndsprocesser för region- och stamledningar genom att bland annat pröva nya metoder för att ta beslut.
  • Gröna kreditgarantier på 80 miljarder kronor 2024 ska minska risk för banker som tvekar att finansiera stora industriomställningar.

Softronic är medlem i Digitaliseringskonsulterna och här kan du läsa rapporten kring Digitaliseringskonsulternas mål framåt.