Från chefsjurist till verksamhetskonsult på Softronic

Karriär | Publiceringsdatum: 9 maj 2022

Vi hälsar Sara Luthander välkommen till oss på Softronic. Sara kommer arbeta som verksamhetskonsult och främst arbeta gentemot befintliga och nya kunder som finns i segmentet medlemsstyrda organisationer.

Sara Luthander

Vad ser du fram emot med att arbeta på Softronic?

Jag ser verkligen fram emot att med min kunskap om arbetsrätt, facklig verksamhet och den svenska modellen kunna vara med och bidra till bra verksamhetsutveckling och digital utveckling för fackförbund, arbetsgivarföreningar och andra partsgemensamma organisationer.

Hur kommer det sig att du valde att börja jobba här på Softronic?

Som tidigare chefsjurist på ett fackförbund kan steget till att bli verksamhetskonsult kanske vid första anblicken synas långt. Under ett antal år har jag alltmer arbetat med och dragits till arbetsuppgifter som rör frågor om dokumenthantering, gdpr, datasäkerhetsfrågor, crm och funktionerna som hanterar flöden av medlemmar och medlemsärenden samt digitaliseringen av den så kallade kundresan; att göra det så enkelt som möjligt att bli medlem och att få ut så mycket som möjligt av medlemskapet på så enkelt och bra sätt som möjligt. Därför kändes steget faktiskt inte alls långt när frågan kom från Softronic. Det är fantastiskt roligt att få ta med sig all erfarenhet men ändå delvis byta inriktning i yrkeslivet.

Berätta kort om din bakgrund/tidigare erfarenheter?

Jag har arbetat som jurist på Fackförbundet DIK i många år, faktiskt i nästan ett kvarts sekel. Senaste åren som chefsjurist och innan det i ett antal funktioner som förhandlare, förbundsjurist, utbildningsansvarig och verksamhetsutvecklare.

Förutom avtalsförhandlingar, arbetsrättslig rådgivning samt specialistkunskaper inom socialförsäkring och pensionsfrågor har jag alltså även arbetat med dokumenthantering och dataskydd, CRM och processkartläggning av ärendehantering och automatiserad medlems-/kundkommunikation samt workshopledning. Jag hoppas att mina kompetenser inom pedagogik, juridik, verksamhetsförutsättningar och kommunikation samt balansgången (och gränsdragningen) dem emellan kommer bidra till verksamhetsnytta för Softronic förstås men än mer för våra kunder.

Vad innebär GoodTech för dig?

Teknik när den är som bäst och fungerar samt gör gott. GoodTech för mig betyder därför, förutom bidrag till samhällsnytta och att göra information tillgänglig för den som behöver den på ett rättssäkert sätt, även att den ska innebära en bra digital arbetsmiljö för alla de människor som arbetar ”i” våra digitala system.

Jag brukar alltid utgå ifrån dessa sägningar: ” Det är inte för att det är nytt, utan för att det gör det enklare och bättre” samt ”Det ska vara lätt att göra rätt”. GoodTech är därför digital teknik som omfamnar både en målbild med vad ett digitalt system ska åstadkomma för värde för medborgaren-kunden-medlemmen och användarperspektivet. Det vill säga att åstadkomma en förändringsresa som får med både systemperspektivet och verksamhetens behov.

Vad gör du på fritiden?

Musik och teater och att ta aktiv del av kultur tillsammans med min familj är viktigt för mig och något jag gärna gör när jag är ledig. Också älskar jag att blicka ut över havet från vårt ställe ute på heden på Södra Gotland.