Funderar du på ett RPA införande?

Blogg | Publiceringsdatum: 28 jun 2024

Robotic Process Automation (RPA) är en teknik som används för att automatisera repetitiva och regelbaserade affärsprocesser genom att använda datorprogram och robotar.  Vill du t.ex. skapa värde genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter? Vill du ge dina kunder bättre service genom att korta ledtiderna? Vill du spara tid och jobba mer effektivt?

Om du funderar på om RPA är något för dig, då kan följande steg vara värt att tänka på:

 1. Identifiera Potentiella Användningsområden:
  • Utvärdera befintliga processer för att identifiera uppgifter som är repetitiva, regelbaserade och tidskrävande.
  • Prioritera processer som kan ge snabba och mätbara resultat.
 2. Titta på affärsvärdet (vad kan vi frigöra i arbetstimmar och vad kostar dessa i dag) :
  • Skapa ett tydligt affärsfall som förklarar de förväntade fördelarna med att implementera RPA.
  • Inkludera kostnads- och tidsbesparingar, förbättringar av noggrannhet och effektivitet.
 3. Räkna också på andra nyttoeffekter
  • Kan ni uppnå en större korrekthet i hantering, användarna gör inte alltid på samma sätt.
  • Kan ni förebygga felaktigheter i hanteringen
  • Kan ni förbättra er arbetsmiljö genom att avlasta verksamheten från att utföra okvalificerade och repetitiva uppgifter
 4. Starta med Pilotprojekt:
  • Välj ett begränsat och icke-kritiskt område för att genomföra ett pilotprojekt.
  • Använd detta tillfälle för att utvärdera tekniken, bekanta sig med implementationen och mäta resultaten.
 5. Utse en Automationsansvarig:
  • Utse en person eller ett team som kommer att ansvara för att driva och övervaka automationsinitiativet.
  • Se till att detta team har rätt kompetens och resurser för att leda projektet framåt.
 6. Utvärdera och Optimering:
  • Efter genomförandet av pilotprojektet, utvärdera resultat och identifiera områden för förbättring.
  • Använd insikterna för att optimera och anpassa tillvägagångssättet inför bredare implementering.
 7. Skala Upp Implementeringen:
  • Baserat på framgångarna med pilotprojektet och de erhållna resultaten, skala upp implementeringen för att täcka fler processer.
  • Implementera RPA gradvis i olika delar av organisationen.
 8. Utbilda Personalen:
  • Ge nödvändig utbildning och stöd till personalen för att förbereda dem för den nya arbetsmiljön med automatisering.
  • Betona att RPA syftar till att komplettera och inte ersätta mänsklig arbetskraft.
 9. Mät och Rapportera Resultat:
  • Fortsätt att mäta och rapportera resultaten efter att RPA har implementerats på bredare basis.
  • Använd nyckeltal för att utvärdera prestanda och identifiera områden för ytterligare förbättringar.
 10. Fortsatt Optimering:
  • Implementera en kultur av kontinuerlig förbättring och optimering inom automationsprocessen.
  • Håll dig uppdaterad med nya teknologiska möjligheter och anpassa automationslösningarna efter behov.
 11. Utforska Avancerade Användningsområden:
  • När organisationen blir bekant med RPA kan man överväga att utforska avancerade automationslösningar och teknologier för att ytterligare optimera affärsprocesser.

Genom att ta det stegvis och genomföra en pilot innan bred implementering kan en organisation minska risken, lära sig av erfarenheter och gradvis maximera fördelarna med automatisering och RPA.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta mig!

Emil Bengtsson