GoodTech-företaget fortsätter växa: ”Molnet är en resa som varje företag behöver göra”

Karriär | Publiceringsdatum: 3 apr 2023

Med cirka 415 medarbetare har Softronic lyckats med konststycket att bygga stark gemenskap och samhörighet bland såväl kollegor som chefer. Att IT-bolaget dessutom erbjuder karriärvägar inom spännande teknikområden som molnet gör att många medarbetare väljer att stanna kvar.

Företaget har vuxit från att enbart ha fem anställda 1984 — till att bli noterat på Stockholmsbörsen 1998 — och idag vara en ledande kraft när det handlar om att erbjuda innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta.

Något som är utmärkande för Softronic är företagets GoodTech-strategi. Det innebär i praktiken att de primärt jobbar med samhällsnytta i leveranserna för att hjälpa företag, organisationer och samhället i stort till en högre nivå av hållbarhet och välstånd.

I arbetet med att verka för samhällets digitalisering erbjuder Softronic bland annat SaaS-tjänster som Softronic Charity, ett skräddarsytt system för insamlingsverksamhet, och CM1, ett AML-system för att motverka penningtvätt.

– Vi hjälper till exempel våra kunder att automatisera där det är möjligt, för att göra sina tjänster mer tillgängliga och med högre kvalitet. Det kan handla om alltifrån att utveckla ett system för att kunna mäta matsvinn eller att hjälpa kunder med att avveckla hårdvara på ett miljövänligt sätt, förklarar Belgin Aksak, som på fyra år har gått från applikationssupport till att idag leda det team som jobbar på Servicedesk.

En familjär stämning

Anställda på Softronic vittnar om en stark gemenskap och en samhörighet som har blivit en central del av företagskulturen.

– Det bästa med att jobba på Softronic är kollegorna och den familjära stämningen på företaget. Vi har roligt på jobbet och man har väldigt bra kontakt med sina chefer. Dessutom är det högt i tak och man får möjligheten att utvecklas och ta den väg man vill — vilket skiljer sig från mina tidigare arbetsplatser, säger Belgin Aksak.

Något som både stärker gemenskapen och ger en bättre upplevelse och leverans för kunden är att alla på Softronic jobbar gränsöverskridande med åtaganden och projekt. Som chef för Servicedesk är Belgin Aksak ofta involverad när Softronic tar in nya kunder eller om det görs någon förändring.

– Att vi jobbar tillsammans i projekt gör att du som medarbetare på Softronic lär känna många kollegor inom olika affärsområden med olika kompetenser. Det personliga bandet som du skapar under samarbetet kan du alltid ha nytta av i efterhand.

En av de som Belgin Aksak jobbat tätt tillsammans med är Andreas Larsson som är teknisk projektledare på Softronic. För 16 år sedan började han som systemutvecklare och idag jobbar han med projektledning, framför allt inom molnbaserade tekniker.

– Det börjar bli så brett att prata om molnet — det är nästan som att säga internet. Ser vi till Softronic och molnrelaterade tjänster är vi hur många som helst, men om vi pratar om just Microsoft Azure är vi ett tjugotal i olika grupperingar, svarar han på frågan om hur många som egentligen jobbar med molntjänster inom bolaget.

Fortsätter växa

En växande förfrågan från kunder gör att Softronic kontinuerligt rekryterar flera nya medarbetare.

Andreas Larsson och Belgin Aksak

– Just nu söker vi medarbetare med erfarenhet av molnbaserad teknik och utveckling. Vi behöver även kontinuerligt systemutvecklare framför allt inom .Net och med Azure-kompetens, säger Andreas Larsson.

Att Andreas Larsson valt att stanna så pass länge är rätt enkelt – den trivsamma företagskulturen i kombination med molnet gör att han stormtrivs med jobbet han har.

– Med min erfarenhet inom IT kan jag säga att det här med molnet liknar inget annat, det händer något hela tiden. När vi jobbar med molnet blir det också tillfälle att prata om säkerhet. Det skapar en större medvetenhet genom att vi visualiserar hur deras miljö ser ut. Det är inte bara ett molnprojekt utan det innebär även att man förnyar sin IT.

Sedan ett par år tillbaka leder Andreas Larsson Softronics större projekt inom hosting och transformation till Azure. En av de kunder som sticker ut är fastighetskonsulten Hifab som har valt att flytta all IT till molnet. Ett komplext projekt med många utmaningar – men som gav många lärdomar inför framtiden, konstaterar Andreas Larsson.

– Molnet är en resa som varje företag behöver göra. Det går inte att stå utanför även om man väljer att ha sin data på marken. Jag brukar säga att när du flyttar till molnet sätts du på det så kallade innovationståget där vi hjälper kunden att hitta nya produkter och verktyg. På så sätt förbättrar vi också många människors vardag.