Hållbarhet i projekt

Nyheter | Publiceringsdatum: 24 jun 2019

Hållbarhet är ett begrepp som i vid mening syftar till att använda resurser på ett sätt som gör att de räcker på lång sikt, även till kommande generationer. Den klassiska definitionen av hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Hur arbetar vi på Softronic med hållbarhet?

Sofia

Vi har intervjuat Sofia som är miljösamordnare om hur vi jobbar med hållbarhet i projekt.

Vilka kundkrav (inom miljö och hållbarhet) ställer era kunder på er idag?
Det är framförallt i upphandlingar det finns specifika krav. Vi ska oftast besvara frågor som beskriver olika delar av vårt systematiska miljöarbete. Det kan t.ex. handla om att beskriva vilka rutiner vi har för att arbeta med ständiga miljöförbättringar eller visa på hur ledningen är engagerad i miljöarbetet.

Hur säkerställer ni att Softronic efterlever dessa?
2016 certifierade vi oss enligt ISO 14001/2015 och sedan dess arbetar vi med att efterleva och ständigt förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete. För att säkerställa att vi följer standarden och våra egna rutiner har vi årligen externa och interna revisioner.

Kan du beskriva några konkreta effekter hållbarhetstänket i projekt leder till?
Vanliga nyttor är minskade transporter, förbrukning av papper och vi har långsiktiga mål kring att minska elförbrukningen för våra servrar.

Vi har infört ett arbetssätt med fokus på att vi ska vara proaktiva och komma med förslag till våra kunder som kan resultera i någon nytta kopplat till de globala målen.