Halvera Sveriges utsläpp till 2030 med hjälp av digitalisering

Nyheter | Publiceringsdatum: 31 jan 2022

Softronic har som medlem i Digitaliseringskonsulterna en ambition att tillsammans med medlemsföretagen bedriva ett ambitiöst klimatarbete med fokus på att hjälpa samhället att snabbt minska sina utsläpp.

person arbetar på sin laptop

Genom Digitaliseringskonsulternas nytecknade medlemskap i  Exponential Roadmap Initiative intensifieras samarbetet ytterligare och Softronics kunder och samhället i stort ska vara säkra på att föreningens medlemmar tar klimatfrågan på allvar.

Joachim Lundberg, Hållbarhetschef på Softronic säger:

– Det är oerhört roligt att Digitaliseringskonsulterna nu tar ytterligare ett steg mot att hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter i klimatarbetet genom medlemskapet med Exponential Roadmap Initiative. Samarbetet kommer ge positiva mervärden för samtliga medlemsföretag.

Genom medlemskapet har Softronic åtagit sig att vidta ytterligare åtgärder för klimatet. Bland annat ska vi halvera våra egna och värdekedjans växthusgasutsläpp före 2030. Vi ska även uppnå nollutsläpp till 2045 och bidra till att påverka klimatåtgärder i samhället samt integrera klimatet i affärsstrategin.

Exponential Roadmap Initiative är ett vetenskapligt tvärsektoriellt samarbete som inleddes 2018, med uppdraget att halvera utsläppen före 2030 genom exponentiella klimatåtgärder och lösningar. Medlemskapet möjliggör också för föreningens medlemmar att bli en del av FN:s globala klimatsatsning Race to Zero.

Sofia Ouahchi, Hållbarhetssamordnare på Softronic samt ledamot i Digitaliseringskonsulternas styrelse, säger:

– För Softronic har hållbarhet länge varit en prioriterad fråga. Vi arbetar aktivt med att erbjuda lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Det är tillsammans med våra kunder som vi kan bidra till en mer hållbar framtid.

Sofia avslutar:

– Jag ser fram emot vad samarbetet med Exponential Roadmap Initiative kan ge och hur vi på Digitaliseringskonsulterna samt Softronic kan vara med och bidra.

Läs pressmeddelandet på Digitaliseringskonsulternas webbplats. 

Kontaktpersoner

Joachim Lundberg

 

Om Digitaliseringskonsulterna

Digitaliseringskonsulterna är en branschförening som består av ett stort antal konsultbolag som förenas i sin ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter för snabb klimatomställning. De är lösningsaktörer som ser det som helt avgörande att några av de mest kraftfulla verktyg som mänskligheten skapat bidrar till en hållbar och smart framtid.