Hur skapar du kvalitet i dina utvecklingsprojekt?

Blogg | Publiceringsdatum: 15 okt 2019

Att arbeta med krav är både kul och utmanande. Det är många intressenter som ska komma till tals och du behöver engagemang från många medarbetare.

 

Att arbeta med krav är både kul och utmanande. Det är många intressenter som ska komma till tals och du behöver engagemang från många medarbetare. Hur gör du för att bäst skapa kvalitet i dina utvecklingsprojekt?

Erik Graeve, en av Softronics rutinerade kravfångstexperter, med stor erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet delar här med sig av några av sina viktigaste tips för att skapa kvalitet i utvecklingsprojekt.

Först och främst är det viktigt att du säkerställer att du har rätt kompetens och engagemang för uppdraget samt delaktighet från beställare. Därefter är det viktigt att du ser till att alla i gruppen har samma fokus och en god samsyn kring lösningen. Det gäller att alla intressenter är med, det får inte bli ”öar” som inte hjälps åt eller kommunicerar. När du har skapat den grunden har du en bra bas att utgå från.

Så här tänker jag för att skapa hög kvalitet i de utvecklingsprojekt jag deltar i:

 • Fånga alla viktiga krav tidigt och analysera dem.
  Lägg upp en plan för att hantera risker. Det är viktigt att inte ta några genvägar eller att ha för bråttom.
 • Kommunicera på ett effektivt sätt.
  Ta så mycket som möjligt öga mot öga, så det inte uppstår onödiga missförstånd när ni skickar mail.
 • Gena inte i analysen vid så kallad förfining i agila metoder. Det är lätt att underskatta komplexiteten.
 • Ta upp frågor som kommer upp löpande inom teamet samt med de intressenter frågorna berör. Här är det viktigt att alla vågar ställa frågor i stället för att sitta inne med dem. Lita inte på att andra ”säkert har tänkt rätt” eller att det jag undrar över är kanske inte så viktigt.
 • Lägg tid på att analysera vilka testfall som finns.
  Testa lösningen grundligt både funktionellt och icke funktionellt.
 • Dema inkrement för lösningen, inte bara när allt är klart.
 • Upprätta tillräcklig dokumentation (t.ex. olika typer av krav, flöden, gränssnitt etc.). Dokumentationen ska uppfylla behoven både vid framtagande samt förvaltning.
 • Viktigt med rätt teknikval samt arkitektur. Tänk långsiktigt om lösningen förväntas leva länge.
 • Skapa prototyper, genomför POC samt vid behov användbarhetstester vid mer komplexa lösningar.
 • I större projekt eller uppdrag finns oftast behov av projektledning för att hantera övergripande styrning.

Avslutningsvis är det viktigt att skapa ett gott samarbete inom och mellan de team som ska utföra uppdraget. Om du ser till att alltid ha dessa punkter i bakhuvudet när du påbörjar ett nytt projekt så blir det så mycket enklare och du får mer kvalitet i dina leveranser.

Har du frågor eller vill diskutera inlägget kontakta erik.graeve@softronic.se

Erik Graeve - Softronic AB
Skrivet av Erik Graeve för Softronic AB.