Kort spaning Almedalen – en mer nyanserad bild kring integritet i en allt mer orolig omvärld

Blogg | Publiceringsdatum: 5 jul 2023

Förra veckan var vi på plats i Almedalen några dagar. Från Softronic var det COO Mathias Kjellberg och Sandra Madstedt, Business Manager för CM1 som var på plats.

Mathias Kjellberg och Sandra Madstedt från Almedalen

Här kommer några spaningar från Mathias Kjellberg från de föreläsningar han deltog på.

Under dagarna hade vi lite extra fokus mot bank- och finansbranschen i och med att Sandra Madstedt som är ansvarig för vår AML-tjänst CM1 var på plats för första gången i Almedalen.

Det jag slås av är att debatten kring AI som i år så klart var det hetaste ämnet, fokuserade mer på möjligheterna samt riskerna med tekniken och inte lika mycket på att tjänsterna produceras av amerikanska molnplattformar och de integritetsutmaningar som varit dominerande tidigare.

Jag lyssnade bland annat på SEBx som nu använder molnplattformarna brett men ännu inte i kundledet. Själv tycker jag att det är sunt, men med vår stora kundbas inom civilsamhället ser jag fortsatta integritetsutmaningar även om det i år tonades ner något. Jag slog på ”GDPR” i programmet och hittade faktiskt bara något enstaka seminarium med det nämnt i ämnet.

Även på Kontantupprorets seminarium, där flera av våra kunder deltog, diskuterades mer om att jobba både med kontanter som motståndskraft vid kris och att elektroniska tjänster normalt fungerar bra. En förflyttning som panelen själva kom fram till var att kundgruppen troligen accepterat att anamma ny teknik under pandemin. Här var så klart en livlig diskussion om vem som ska betala för kontanthantering, men inte som tidigare år att integritetsaspekten i elektroniska tjänster var det största problemet.

Jag hann också med att lyssna på AMFs seminarium om datadelning där bland annat Malin Alpen från Finansinspektionen pratade om risker och möjligheter kring nya Open Banking datautbyte PSD3 (läs den om ni är i finansiell sektor) där konkurrenskraft och möjlighet till jämlik information mellan producent och konsument tillförde ett ytterligare perspektiv utöver integritetsaspekten.

Jag tycker att Svensk Försäkrings Fullmaktskollen är ett bra exempel på hur man demokratiserar en del av den processen.

Finns även denna rapport som jag rekommenderar att ni i bank-och finansbranschen läser.

På EYs välfärdsbrottsseminarium har det svängt där bland annat Helsingborgs stad ser RPA som en bättre garant för likabehandling och att risken för att bli utsatt som enskild handläggare minskar. SKRs representant Christina Kiernan tog också upp ett antal fall där metoder vid kontroll har ifrågasatts av integritetsskäl, men själva andemeningen var att det är viktigt att få resultat i att jaga de utförare som fuskar bland annat för att säkerställa en god kvalitet.

Avslutningsvis hann jag själv med att delta i ett oerhört viktigt seminarium tillsammans med ECPAT Sverige. ECPAT Sverige har släppt rapporten om sexuell utpressning av barn i ekonomiskt syfte. Rapporten heter ”Då tog ’hon’ en screen och allt började” – och belyser sexuell utpressning av pojkar i ekonomiskt syfte. Att motverka sexuell exploatering av barn är det lätt att ställa sig bakom och det finns mycket vi kan göra med befintlig teknik och processer för att motverka detta, men som också så klart ska vägas utifrån ett integritetsperspektiv. Rapporten kan du ladda ner från ECPATS hemsida.

Vill du diskutera vidare, tveka inte att höra av dig.