Ledarskapsutbildning för ungdomar i Rädda Barnens och Stockholms Stads projekt Jobbvägen

Nyheter | Publiceringsdatum: 20 jun 2022

Softronic tillsammans med Consultus har fått förtroendet av Rädda Barnen att hålla i en ledarskapsutbildning för ungdomar i åldern 15–24 år med erfarenhet av krig och flykt. Utbildningen görs inom ramen för Rädda Barnens och Stockholms Stads ESF -projekt (Europeiska Socialfonden) Jobbvägen och gick av stapeln förra veckan.

Samtliga ungdomar i projektet är från Stockholm med vitt skilda erfarenheter och livssituationer. Det som förenar dem är deras erfarenhet av flykt och av att vara ungdomar i ett nytt land.

– Jag tror jag talar för alla involverade när jag säger att vi känner att vi har ett stort ansvar att leverera samt förvalta detta viktiga uppdrag vi har fått. Vi är även oerhört tacksamma att ha fått förtroendet av Rädda Barnen att bidra i deras projekt, Jobbvägen, för att träna och hjälpa dessa ungdomar möta sin framtid på bästa sätt, säger Staffan Westholm som är projektledare och förändringsledare på Consultus.

Programmet för utbildningen är anpassat utifrån deltagarna och första dagen handlade om att praktisera och prata om ledarskap och teamarbete. Dag två fick deltagarna jobba och träna på SCRUM. Sista dagen fick ungdomarna utmanas i en annorlunda femkamp och hela utbildningen avslutades med en diplomutdelning. Från Softronic deltog förutom Staffan Westholm även Anders Bagewitz samt Anni Töyra, Patrik Freij och Marcus Wahlstedt som precis avslutat Softronics traineeprogram Gate1.

Anders Bagewitz och Staffan Westholm
Anders Bagewitz och Staffan Westholm

– Vår ambition var att ge alla ungdomarna enkla verktyg och insikter som de kan tillämpa direkt i de aktiviteter de är och blir involverade i både i framtida jobb men även i privatlivet, säger Staffan Westholm.

Staffan fortsätter:
– Vi hoppas att ungdomarna har fått en ökad motivation för att ta sig an sin framtid och dessutom att de kan bidra mer i kommande ledar- och arbetssituationer. Jag är glad och stolt över deras engagemang under veckan.

Elin Palmstierna som är processledare för Jobbvägen på Rädda Barnen och var med under utbildningsdagarna säger:
– Det var en stor glädje att ha er hos oss. Ni ingav förtroende och trygghet och mötte ungdomarna med nyfikenhet och respekt. Ni är proffs på det ni gör och det var spännande att se hur ni på ett så pedagogiskt och roligt sätt förmedlade delar ur den kunskapen, tack! Ni gjorde skillnad.

Softronic är sedan 2021 hållbarhetspartner till Rädda Barnen med fokus på verksamheten för ”Barn i Sverige”. Softronic har utöver det engagemanget hjälpt till i upphandlingen av ett nytt journalsystem för Rädda Barnens psykologverksamhet Centrum för stöd och behandlings, vilket har lett till att Rädda Barnens barnpsykologer kan arbeta mer effektivt och därmed hjälpa fler barn. Tillsammans gör vi skillnad.