Migration till molnet leder Hifabs utveckling

Nyheter | Publiceringsdatum: 22 nov 2022

För ett konsultföretag med en geografiskt utspridd organisation som Hifab, är kunskapsdelning och ett strukturerat arbetssätt helt avgörande framgångsfaktorer. Som nytillträdd VD insåg Nicke Rydgren snabbt att en modern infrastruktur för IT och digitalisering var nödvändig för fortsatt konkurrenskraft. Lösningen blev en fullständig molnmigration med hjälp av Softronic och Microsoft Azure.

Ny VD och ny IT

Hifab är sedan 1947 oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad och har under den tiden varit del i att leda utvecklingen av våra städer och samhällen. Våren 2022 tog Nicke Rydgren över som VD för Hifab, med uppdraget att driva ett genomgripande utvecklingsarbete kring företagets position, kompetenser, erbjudanden – samt inte minst digitaliseringen.

Nicke Rydgren
– Precis som många andra företag så satt vi i en ganska tung IT-infrastruktur, berättar Nicke Rydgren. Vi hade egna servrar, outsourcade till en partner, och vi kände att vi inte kom vidare i vår utveckling. I detta läge förstod Nicke och hans ledningsgrupp att Hifab behövde göra en förflyttning för att modernisera hur de jobbade, både med sin IT-infrastruktur, sina mjukvarulösningar – och i förlängningen med sina kunder.

Ett lyft i molnet

– Vi tittade på alternativa strategier och fastnade för att förflytta all infrastruktur till molnet, fortsätter Nicke. Sedan letade vi efter en partner och fastnade för Softronic som kunde hjälpa oss med en Microsoft Azure-lösning, dit vi nu har flyttat ett helt gäng av våra servrar, alla våra applikationer och all lagring.

– Att förflytta all vår IT till molnet var för oss ett viktigt strategiskt beslut för att skapa förutsättningar för vår utveckling mot att bli en aktör i digital framkant, konstaterar Nicke.

Nicke och hans kollegor ser migrationen till molnet som ett sätt att skapa förutsättningar för att jobba mer datadrivet i kunduppdragen och för att uppnå större effektivitet, samtidigt som man hjälper kunderna bli mer digitala.

Ett vitalt partnerskap söktes

– Valet av strategisk partner – vilket Softronic är för oss – handlar mycket om förtroende, säger Nicke. Vi sökte inte en leverantör av en tjänst, utan en verklig partner som inte bara kunde leverera den molnlösning vi sökte.

– Det vi sökte och fick i vårt partnerskap med Softronic och deras projektledare Andreas Larsson med team, är ett företag vi kan utvecklas vidare med, fortsätter Nicke Rydgren. Vårt arbetet med IT är centralt för hur vi utvecklar verksamheten och leveranserna till våra kunder.

– Molnlösningen är bara första steget i en utveckling där vi bygger mer datadrivna funktioner, mer användarvänliga applikationer och där vi jobbar med bättre affärsintelligens samt automatiserade processer, avslutar Nicke Rydgren.

Kontakt

Andreas Larsson