Möt Sofia Ouahchi – Softronics Sustainability Manager

Karriär | Publiceringsdatum: 14 jun 2022

Träffa Sofia Ouahchi, Sustainability Manager och projektledare på Softronic. Sofia har jobbat på Softronic i flera år och har haft olika roller och uppdrag genom åren.

Sofia Ouahchi

Kan du berätta kort om dina olika roller på Softronic?

Det fina med att vara konsult är att uppdragen varierar och jag har under åren arbetat med både interna och externa uppdrag. Just nu arbetar jag med interna uppdrag och det är framför allt vårt hållbarhetsarbete som jag leder och utvecklar. Under en tid framåt kommer jag även arbeta tillsammans med ett par kollegor som arbetar inom kvalitet- och informationssäkerhet med hur vi kan få ihop hållbarhet, kvalitet och informationssäkerhet på ett bättre sätt så att vi underlättar för verksamheten att få in dessa perspektiv i allt vi gör.

Vad är roligast med ditt jobb

 Att tillsammans med andra hitta möjligheter, utforma dem och se till att de blir verklighet. Det bästa med Softronic är att alla kollegor är fantastiska och det är roligt att hamna i nya situationer som kräver att ett nytt team bildas för att jobba ihop sig tills allt flyter på.

Du är en aktiv ledamot i styrelsen för Digitaliseringskonsulterna. Kan du berätta lite om ditt arbete där och vad målet är med föreningen?

Digitaliseringskonsulterna är en ideell förening och ett otroligt spännande samarbete mellan företag i digitaliseringskonsultbranschen. Vi har samarbetat sedan vi startade upp arbetet med digitaliseringskonsultbranschens färdplan för ett fossilfritt Sverige som lämnades in till regeringen 2019. Det resulterade sedan i att vi startade föreningen vars vision är ett fossilfritt Sverige senast 2045, där digitaliseringen har varit en avgörande kraft bakom den stora transformationen av samhället som skett. Jag har ingått i styrelsen sedan start och det har varit roligt att få bidra till vårt gemensamma arbete, dela erfarenheter och kompetens och hitta nya möjligheter för föreningen. Synen på vad vi kan göra tillsammans i föreningen utvecklas hela tiden och vi ser fler och fler möjligheter som gör att vi kan vara ännu starkare tillsammans.

Vad är GoodTech för dig?

För mig är det lösningar som bidrar till en mer hållbar värld. Det handlar både om vilka problem vi är med och löser och på vilket sätt vi löser dem.

Kan du nämna något av Softronics hållbarhetsmål?

Nytt för 2022 är att vi förtydligar vårt mål i linje med Exponential Roadmap Initiative där målsättningen är att halvera egna och värdekedjans utsläpp till 2030 och noll utsläpp till 2045, integrera klimatet i affärsstrategin och agera för klimatet i samhället. Det betyder att vi har ett mycket spännande arbete framför oss som berör medarbetare i alla roller.

För en organisation eller ett företag som inte jobbat med hållbarhetsfrågor så mycket tidigare, vart börjar man?

Att få en bra bild av nuläget och förstå hur verksamheten påverkar en hållbar utveckling både på minus- och plussidan och att sätta sig in i de förväntningar och behov som finns hos olika intressenter är en bra utgångspunkt. Utifrån det kan man sätta upp mål och vägen framåt.

Vad är ditt bästa hållbarhetstips?

Hitta områden där du kan minska dina utsläpp och bestäm dig för att göra en förändring, då kommer du i gång.

Vad gör du på fritiden?

Det blir mycket tid med familj och barnen på åtta och fem men nu när de börjar bli mer självständiga så finns det mer tid för annat och när jag får bestämma helt själv så väljer jag att umgås med syskon (har en hel drös) och vänner. Till nästa termin funderar jag på att komma i gång med någon egen aktivitet. Kanske improvisationsteater som jag gjort tidigare eller så testar jag på något nytt som fotografering eller vara med och sjunga i en sådan där grupp där alla är välkomna, även vi som inte riktigt kan.