Softronic bidrar till att Rädda Barnen kan förbättra sin psykologmottagning för barn

Nyheter | Publiceringsdatum: 9 nov 2021

Vi bidrar till att Rädda Barnen kan förbättra sin Psykologimottagning för barn genom att vi hjälpt till i upphandlingen av ett nytt journalsystem för Centrums verksamhet. Detta gör att Rädda Barnens barnpsykologer kan arbeta ännu mer effektivt och använda sin tid där den gör mest nytta – med barnen.

Här får du ta del av en intervju med COO Mathias Kjellberg om samarbetet.

Tack vare samarbetet med Softronic AB, som hjälpt till i upphandlingen av ett nytt journalsystem för Centrums verksamhet, kommer Rädda Barnens barnpsykologer att kunna arbeta ännu mer effektivt och använda sin tid där den gör mest nytta – med barnen.

Mathias Kjellberg – Softronic har sedan tidigare ett stort samhällsengagemang genom våra leveranser till våra kunder. Det som är lite nytt och spännande med det här samarbetet är chansen att även bidra med vår kunskap inom hälso- och sjukvård till Centrum för stöd och behandling, säger Mathias Kjellberg som är COO på Softronic.

– För oss som arbetsgivare är det viktigt med personligt engagemang och partnerskap med våra kunder och samarbetsparter, vilket har fungerat väldigt bra med Rädda Barnen. Det känns bra att vi kan bidra med något mer än bara monetärt och kikar nu vidare på liknande upplägg som i förlängningen förhoppningsvis skapar mer nytta för världens barn.

Mathias Kjellberg berättar att man inom Softronic brukar prata om att de håller på med GoodTech – teknik som gör gott i samhället.

– Det här engagemanget är verkligen ett sådant. Många av våra egna medarbetare uppskattar att vi som företag engagerar oss i samhället och vi kan absolut utifrån vår egen upplevelse rekommendera andra företag att också engagera sig med Rädda barnen. Vi hoppas att vi har hjälpt till att upphandla en långsiktigt bra lösning och en bra leverantör, som gör att medarbetarna på Centrum för stöd och behandling kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Sofia Bidö är psykolog och verksamhetsansvarig på Centrum för stöd och behandling. Hon säger att Softronics ovärderliga kompetens och kunskap bidrar till att de nu kommer kunna fatta ännu mer välgrundade beslut och samtidigt kompetensutveckla sig själva.

– Journalsystemet är själva navet i en vårdverksamhet. Ett välfungerande och anpassat system kommer att avlasta Centrums psykologer och psykoterapeuter och bidra till att mer tid frigörs för behandling av barn i våra målgrupper. Med rätt journalsystem kommer vi också att kunna följa upp och anpassa våra insatser ännu bättre till målgruppens behov, säger Sofia Bidö.