Softronic hanterar allvarligt angreppsförsök på miljön

Nyheter | Publiceringsdatum: 3 dec 2022

Softronic detekterade tecken i IT-miljön som antydde att miljön var under angrepp från en yttre hotaktör. I förebyggande syfte stängdes all nätverkstrafik ner under natten till den 2/12, vilket medfört omfattande störningar för flera av våra kunder.

Vi arbetar nu dygnet runt tillsammans med branschexperter för att hantera situationen. Händelsen är polisanmäld och vi arbetar nära tillsammans med våra kunder och myndigheter för att hitta lösningar för att upprätthålla leveranser. Vårt mål är givetvis att så snart som möjligt kunna öppna upp systemfunktion igen säkert och kontrollerat.

– Jag kan bara uttrycka min tacksamhet för allt stöd vi fått från kunder, samarbetspartners och branschen i stort i att hantera det angrepp som vi drabbats av, säger Charlotte Eriksson VD Softronic.

Charlotte fortsätter:

-Och jag kan inte heller nog uttrycka hur stolt jag är över alla Softronics medarbetare som gör allt i sin makt och arbetar dygnet runt just nu.

Sedan fredag kväll vid 18-tiden har vi lyckats få upp ett antal kommunikationskanaler och vi kommer löpande publicera uppdaterad information via vår driftsinformationssida.

– Vi har full förståelse och respekt för den konsekvens som störningen innebär för våra kunder och deras verksamhet. Och givetvis för oron som många känner, säger Charlotte.

Situationen i omvärlden

Cyberhotbilden i omvärlden har förändrats och Sverige är ett högt digitaliserat land vilket givetvis skapar särskilda risker och sårbarheter.

– Det här är ett samhällsproblem och vi måste lära oss tillsammans och som samhälle bygga både robusthet och förmåga att hantera den ökade sårbarheten, avslutar Charlotte.

Vi på Softronic gör vårt bästa för att vara tillgängliga och besvara frågor, men ber samtidigt om förståelse för att vi kan ha längre svarstider än normalt i rådande läge. Våra kunders förtroende är vår högsta prioritet och vi beklagar det som inträffat.