Softronic satsar på kompetensutveckling

Karriär | Publiceringsdatum: 13 jun 2022

Som ett led i Softronics satsning på kompetensutveckling har vi kört fyra omgångar av SAFe-kursen Leading SAFe internt på Softronic. Den som är ansvarig för utbildningen är Anders Bagewitz, SAFe SPC och bland annat tidigare ansvarig på Skatteverket för införandet av agilt arbetssätt med stöd av SAFe. Vi har bytt några ord med Anders kring SAFe och utbildningen.

Anders Bagewitz

Vem är Anders?

Jag har jobbat på Softronic inte bara en gång utan två gånger. Jag började som utvecklare 1999 men gick rätt snart över mot projektledning, krav och test. Under perioden 2000-2008 jobbade jag som projektledare för några av Softronics större leveranser. 2008-2012 gjorde jag sen en kortare period på PostNord som ansvarig för PostNords utvecklingsprojekt och det var där jag började intressera mig på riktigt för storskaliga agila leveranser. Från 2012 har jag nu varit ansvarig för Softronics projekt- och utvecklingsprocesser. Jag jobbar både med utbildning och coachning internt på Softronic samt med externa uppdrag. Under perioden 2019-2021 var jag tex ansvarig för införandet av agilt arbetssätt med stöd av SAFe på Skatteverket. Jag har också fungerat som projektledare och leveransansvarig för några av Softronics större och mer komplicerade leveranser.

Vad är SAFe?

SAFe, eller Scaled Agile Framwork som förkortningen står för, är det just nu största ramverket för storskalig agil utveckling som används på de flesta större myndigheter samt på många stora företag både i Sverige och utomlands. SAFe är dock egentligen inte något nytt utan man kan se det som en fritt tillgänglig kunskapsdatabas av testade, integrerade principer och metoder för Lean, Agilt och DevOps. I princip är det egentligen en klickbar webbsida www.scaledagileframework.com där man hittar information om ramverket och dess innehåll.

Varför gör Softronic en satsning på utbildning i just SAFe?

Dels så ser vi i de konsultförfrågningar vi får från våra kunder att kunskapskrav i SAFe är stadigt ökande. I princip alla förfrågningar från myndigheter har nu detta som ett krav. Dels så ser vi också att vi kan dra nytta av SAFe i våra egna leveranser, främst i de större förvaltningsuppdrag vi har. I och med att vi jobbar kontinuerligt med kompetenshöjande åtgärder anser vi att utbildning i SAFe är mycket bra både för våra anställda samt för Softronic som en helhet.

Vilka har utbildningen vänt sig till?

Totalt har vi i detta första skede utbildat drygt 80 personer. Denna första grupp har främst bestått av en blandning av leverans-, projekt- och förvaltningsledare samt arkitekter men även ett fåtal utvecklare. Den utbildning vi har kört är kursen Leading SAFe som går igenom SAFe på en rätt övergripande nivå och det passar denna grupp. Framöver ser vi att andra kurser kan bli aktuella.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen Leading SAFe som vi kört är en utbildning som tagits fram av Scaled Agile. Egentligen är kursen gjord för att köras på två dagar 8-17 med extremt många slides och korta övningar men vi har anpassat den lite. För att få mer ”luft” i utbildningen så gjorde vi om den lite så att den passade för tre lite kortare dagar samt att vi också då anpassat den för att köra på distans.
Sammanlagt har vi nu kört utbildningen fyra gånger, de tre första tvingades vi köra på distans då vi var i pandemiläge men den fjärde körde vi på plats på vårt Stockholmskontor. Skillnaden mellan att köra på teams och att köra på plats i en utbildningslokal är lite som natt och dag. Att kunna interagera fritt mellan mig som kursledare och deltagarna samt deltagarna emellan är extremt nyttigt och roligt. Att köra gruppövningar live är otroligt mycket roligare och effektivare än att köra i olika grupprum i Teams.

Safe utbildning - dekorativ

Vad ser du att den stora nyttan med utbildningen bli för Softronic?

Jag ser lite olika delar här. Dels så kommer våra konsulter att bli bättre rustade kunskapsmässigt i våra leveranser när de kan SAFe. Dels så blir våra konsulter ännu mer attraktiva på marknaden med ett SAFe-certifikat på sina CVn. Men samtidigt så ser jag också att vi genom att ta in delar från SAFe in i de helhetsleveranser vi har på Softronic kommer att kunna göra ännu bättre leveranser. Normalt har vi ju inte så stora leveranser att vi ska använda SAFe rakt av i dem. SAFe säger själva att de inte rekommenderar SAFe om man inte är över 50 personer och det är vi extremt sällan från Softronic. Att då börja kalla oss för tåg och plocka in en massa extra roller i alla förvaltningar är absolut inget vi ska göra. Dock så finns det många bra saker vi kan plocka från SAFe in i våra förvaltningsleveranser. Jag tänker tex på SAFes tänk med lite mer långsiktig planering med vision, roadmap och program increment (PIs) samt Program Board. Om man bara kör Scrum med 2-veckorssprintar är det lätt att bli lite för kortsiktig. Vi märker också att våra kunder har svårt att hänga med i planeringen om vi kör sprintplaneringar varannan vecka. Det blir enklare för dem att planera på större skala och då passar formatet med Program Incremt bra.

Kunderna då, behöver inte de också utbildning?

Absolut, vi skulle gärna utbilda även våra kunder i SAFe. Att bara vi på Softronic kan SAFe räcker inte om vi ska jobba tillsammans med våra kunder. Nu har vi kört utbildningen internt vilket både har fördelar och nackdelar. I och med att vi alla jobbar på Softronic blir det lätt att ta exempel (bra och dåliga) från Softronic men samtidigt får vi då färre exempel utifrån. Jag tror att det skulle vara väldigt bra om vi kunde köra utbildningar av både Softronic och kundens personal samtidigt. Då skulle vi lättare kunna applicera övningar och diskussioner från två olika perspektiv.

Vad är nästa steg?

Nästa steg för oss är att vi ska titta på vilka andra utbildningar vi ska köra. Nu har vi bara kört kursen Leading SAFe som man kan se som en sorts introduktionskurs till SAFe. Andra kurser vi är tittar på att köra framöver är tex SAFe for Teams som är mer inriktad på utvecklare och SAFe for Architects med en arkitekturinriktning. Men samtidigt ser vi också att fler omgångar av Leading SAFe kommer behövas då vi kontinuerligt blir fler på Softronic. Sen hoppas vi ju också att vi kan få lite intresse från våra kunder att köra SAFe-utbildning för dem.