Softronic satsar på kvinnliga nätverk

Karriär | Publiceringsdatum: 7 okt 2022

Jämställdhet och mångfald är en viktig del i ett hållbart samhälle, och för Softronics verksamhet är det viktigt att ha medarbetare som kan bidra med många olika perspektiv.

softronic tjej lunch

Vi arbetar hela tiden aktivt med att attrahera och behålla kompetent personal, och ett sätt vi gör det på är att satsa på kvinnliga nätverk i olika konstellationer. Syftet med nätverken är att skapa forum för våra kvinnliga kollegor att träffas för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. Ibland bjuder vi även in inspirerande kvinnor från andra delar av IT-branschen.

Anna Thörnlund, affärsområdeschef på Softronic, var initiativtagare till ett av företagets första kvinnliga nätverk. Vad var tanken när ni drog igång?

Jag ville att vårt nätverk skulle erbjuda ett sammanhang för kvinnor att få vara i majoritet och kunna utbyta erfarenheter med andra kvinnor i liknande situation. I vår vardag inom techbranschen befinner sig kvinnor ofta, eller nästan alltid, i en minoritetssituation – ett nätverk med enbart kvinnor ändrar på det och utgör ett sammanhang där det kan vara enklare att formulera krav och idéer till förändring. Eftersom vi har många olika projekt och leveranser är det få kvinnor som jobbar ihop, det gjorde att jag också ville ge möjligheten för oss att lära känna varandra bättre genom att helt enkelt umgås utanför jobbet.

Flera kvinnliga nätverk på Softronic

Även om det idag finns flera olika kvinnliga nätverk på Softronic, ser vi även ett ökat samarbete mellan dessa. Precis som kvinnorna i våra nätverk stöttar och inspirerar varandra, stöttar och inspirerar även nätverken varandra.

Allt för att säkerställa att Softronic fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män!