Softronic tilldelas guldmedalj i EcoVadis årliga CSR-ranking för 2023

Nyheter | Publiceringsdatum: 21 feb 2023

För tredje gången har Softronic tilldelats guldmedalj enligt EcoVadis internationella ranking för sitt arbete inom Corporate Social Responsibilty (CSR).

EcoVadis är ett oberoende analysföretag som årligen analyserar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Bedömningen utgår från fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden, affärsetik och leverantörskedjan.

guldmedalj i EcoVadis

– Vi är stolta att återigen vara i topp och få ett bevis på att vårt hållbarhetsarbete bidrar till ett hållbart samhälle, säger Joachim Lundberg, Hållbarhetschef på Softronic.

Joachim fortsätter:
– En viktig förutsättning för vårt hållbarhetsarbete är våra medarbetares kompetens om hur digitaliseringen kan bidra till ett hållbart samhälle och hur vi tillsammans med våra kunder arbetar med dessa frågor. Vi har därför tagit fram en Hållbarhetsutbildning som alla medarbetare ska genomföra.

Softronic levererar idag flera samhällsviktiga tjänster och produkter exempelvis CM1 – vårt system för att motverka penningtvätt och Charity – vårt system för insamling- och välgörenhetsorganisationer. Softronic är även ett av de 40 företag som deltagit och skrivit på IT-konsultbranschens färdplan för en fossilfri, klimatpositiv och konkurrenskraftig IT-konsultsektor 2045.

Joachim Lundberg