Softskills – en del i våra medarbetares kompetensutveckling

Karriär | Publiceringsdatum: 21 mar 2022

Softskills är Softronics interna kompetensutvecklingsprogram. Genom kunskapsfokuserade event skapar vi samhörighet inom företaget och ökar samarbetet. Det är så mycket lättare att be en kollega om hjälp om man har pratat med varandra tidigare. Genom att veta om vad som händer i andra projekt och delar av företaget är det enkelt att ta kontakt när frågor dyker upp. Softskills drivs av konsulter för konsulter.

Vi arrangerar eventen ca 1–2 gånger i månaden, och alla som vill vara med är välkomna. Ämnena varierar utifrån vad som är aktuellt i branschen, vad som utvecklas i våra projekt och vilka frågeställningar som dyker upp i vårt arbete.

Softronic anställda - dekorativ bild

Olika typer av träffar

Programmet gör djupdykningar inom specifika områden eller tillämpningar, och syftar till att inspirera till att söka ny kunskap. Det skapar också värdefull diskussion och reflektion kring teknik och arbetssätt. På så sätt fortsätter vi att utveckla och förnya hur vi arbetar och vilken teknik vi väljer.

Softskills har två parallella spår, ett utbildningsspår och ett PopUp-spår.

Utbildningsspåret erbjuder en bredd av föreläsningar kring alla möjliga områden. Dessa föreläsningar är normalt sett lite bredare, och förkunskaper inom området behövs inte.

PopUp-spåret är mer spontant och dessa träffar är ofta lite mer djupgående och nischade. Det kan även vara en fördjupning i ett ämne som redan avhandlats i utbildningsspåret. Exempel på ämnen från dessa träffar är Paketering och körning av Windows-applikationer i Kubernetes, ML Engineering och Open AI codex.

Olika ämnen & föreläsare

Ett axplock av de ämnen som vi har diskuterat under det senaste året har berört:

  • AI och robotik – vad är state of the art just nu, hur applicerar vi det i våra projekt, hur kommer det se ut i framtiden och hur nära är den egentligen?
  • Hur koordineras flera utvecklingsteam genom Scale för att ge en effektiv utvecklingsprocess?
  • Hur designas modern arkitektur och hur förändras det med tiden och när systemet växer?

Vi bjuder även in externa föreläsare då och då. Vi har exempelvis haft både Christina Stielli och Claes Malmström, båda väldigt populära inspirationsföreläsare, på våra träffar.