Träffa Victoria Bohlin – ny ledamot i Softronics styrelse

Nyheter | Publiceringsdatum: 21 aug 2019

I våras klev Victoria Bohlin in i Softronics styrelse. Hon är ett välkommet tillskott och ser framemot att bidra i Softronics styrelse. Victoria har en gedigen erfarenhet från konsultbranschen och även inom Hälsa och sjukvård. Idag arbetar Victoria som CIO på hälso- och sjukvårdsföretaget Capio som har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Victoria ansvarar för den nordiska IT-verksamheten och fokuserar en stor del av sitt jobb på digitalisering av vården, både inom vårdens utförande och möjligheterna för patienten att vara mer delaktig i sin vård via de digitala tjänsterna.

– Jag har varit med i konsultbranschens alla led från att leverera och sälja tjänsterna till att rekrytera konsulter samt leda och utveckla verksamheten. På Capio är jag också köpare av konsulttjänster. Det gör det naturligt för mig att ta steget in i styrelsearbetet inom konsultbranschen. Det känns lite som att ”komma hem”. Jag kan branschen, säger Victoria.

Victoria är utbildad ekonom på Handelshögskolan i Göteborg och har därefter spenderat många år i konsultbranschen, både som managementkonsult, konsultchef och partner.
– Jag har även en hel del erfarenhet från offentlig verksamhet vilken jag själv jobbar inom på sätt och vis då privatägda vårdbolag i Europa nästan uteslutande har offentlig sektor som kund och samarbetspartner. Jag har många års ledningsarbete på olika företag bakom mig vilket ger mig en god grund att ta avstamp i.
När det gäller utmaningar i branschen generellt så menar Victoria att vi i Sverige har en demografi som gör att allt fler människor ska försörjas av allt färre. Detta gör att vi måste öka produktiviteten i samhället.

– Det finns ett stort behov av ständig produktivitetsökning vilken kommer att ske bland annat genom digitalisering, inte minst inom offentlig sektor. Softronic har en stark position idag inom digitalisering och inte minst inom offentlig sektor. Detta kan vi utveckla ännu mer, säger Victoria.

Hon fortsätter:
– Skatteverket är ett föredöme inom digitalisering i myndighetsvärlden och där har Softronic varit med och bidragit vilket öppnar upp för nya möjligheter.
Konsultbranschen delar många utmaningar med många andra branscher, vilket enligt Victoria handlar om successivt allt högre grad av konkurrens som pressar priserna på konsulttjänster.

– Upphandlingarna i offentlig sektor är ett bra exempel på detta, menar Victoria. Samtidigt vill alla bolag kontinuerligt höja kompetensen för att stärka sin konkurrens och kunna både bibehålla och attrahera ny kompetens.

Privat tycker Victoria om att åka skidor, spela golf med hyfsat resultat och hon gillar att resa tillsammans med sin familj.
– Vardagen består mest av jobb, träning på Friskis eller i löpspåret och barnens idrottande. Det är mycket träningar i vår familj och vi delar intresset för sport i många former, avslutar Victoria.