Omstämpling av A-aktier till B-Aktier

IR Nyheter | 31 jan 2023

Som tidigare meddelats har Softronics grundare och huvudägare Anders Eriksson som ett led i ett generationsskifte överfört hela sitt ägande (inkl. aktier ägda i helägt bolag) i Softronic till sin son Andreas Eriksson.

Då ägarförändringen innebär att Andreas Erikssons ägande passerar gränsen för budplikt om 30% av rösterna har Eriksson till styrelsen för Softronic begärt omstämpling av 370.000 aktier av serie A till serie B enligt bolagsordningen § 14, vilket medför att Andreas Erikssons andel av röstetalet minskar till 29,97%.

Under januari 2023 har Softronic AB genomfört omstämpling av 370 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 3 000 000 och antalet B-aktier uppgår till 49 632 803.

Antal aktier och röster i Softronic AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier

Före omstämpling   3 370 000   49 262 803  82 962 803  52 632 803

Efter omstämpling   3 000 000   49 632 803  79 632 803  52 632 803

 

Stockholm den 31 januari 2023

KONTAKTPERSON

Petter Stillström, Styrelsens ordförande, Softronic AB (Publ)
petter.stillstrom@traction.se
Tel: + 46 8 – 506 289 00

 

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 405 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se     

Pressmeddelande (PDF)