Produkt

ExFlow är en av Microsoft certifierad tilläggsmodul i Microsoft Dynamics NAV och Business Central. Lösningen gör det möjligt att hantera leverantörsfakturor elektroniskt direkt i NAV och Business Central.

Länk till produkten: http://www.signupsoftware.com/exflow-nav/

ExFlow – Elektronisk fakturahantering i NAV och Business Central

ExFlow ger dig alltid full kontroll på fakturaflödet i NAV och Business Central

ExFlow NAV/Business Central  är en tilläggsmodul  som gör det möjligt att hantera leverantörsfakturor elektroniskt direkt i NAV eller Business Central. ExFlow  är en av Microsoft certifierad tilläggsmodul för elektronisk fakturahantering, byggd specifikt för NAV och Business Central.

Till skillnad från andra EFH-system krävs ingen integration, dubbletter av register eller kontoplaner. Allting hanteras i realtid direkt i systemet eftersom ExFlow är inbyggt i NAV och Business Central. Administrationen sker i NAV/Business Central och attesteringen sker enkelt på webben med valfri device. Inga ytterligare användarlicenser krävs för attestanterna. ExFlow kombineras ofta med skanningprogramvara från Readsoft.