Produkt

En modul för periodisk avtalsfakturering i Microsoft Dynamics NAV eller Business Central.

Softronic Avtal

En modul för periodisk avtalsfakturering i Microsoft Dynamics NAV eller Business Central

Softronic Avtal är en tilläggsmodul till Dynamics NAV och Business Central som möjliggör att man enkelt kan registrera löpande avtal och kontrakt direkt i affärssystemet.
Systemet håller rätt på start och slutdatum samt avtalstyp. Med automatik periodiseras avtalsfakturorna till rätt månad i redovisningen. Uppföljning sker direkt i systemet eller via fördefinierade rapporter.
Lösningen finns i en standardversion samt en avancerad version med bl a utökade statistikfunktioner.
Softronic Avtal är en lösning för företag som hanterar avtal som ska faktureras och administreras under abonnemangsliknade form. Läs mer i vårt produktblad Softronic Avtal – periodisk avtalsfakturering för Microsoft Dynamics NAV eller kontakta oss för mer information.