Produkt
Softronic Business Central Online Appar

Softronic Business Central Online Appar

Softronic har utvecklat ett antal appar som främst är avsedda för kunder som kör Microsoft Business Central Online. Men lösningar finns även för OnPrem installationer.

Nedan följer en kort kommentar kring tillgängliga appar, antale utökas konstant, hör med oss vad som är lämpat för just er installation.

  • SIE Import – Importgränssnitt för SIE filer SIE 4
  • Softronic ABS – Ger möjlighet att hämta och sända filer från/till Azure Blob Storage
  • Softronic Excelimport – Import av bokföringsunderlag skapat i Excel
  • Elektroniska dokument – Fakturor/kreditnotor/bet.påminnelser till InExchange
  • Softronic Avtal – Avtalsfakturering i BC
  • OCR hantering – Skapa OCR-nummer på fakturor/kreditnotor