Produkt

Tasklet Factory Mobil WMS är en tilläggslösning som bygger på standardfunktionerna i Microsoft Dynamics NAV och Business Central. Effektiviten och säkerheten ökar med hjälp av en till NAV/Business Central kopplad handdator för scanning av streckkodsetiketter.

Länk till produkten: https://taskletfactory.com/en/mobile-wms-solution/mobile-wms-for-dynamics-365bc-nav/

Tasklet Factory

Tasklet Factory – Mobile WMS for Microsoft Dynamics NAV och Business Central

Softronic hjälper er att optimera lagerprocesserna med en mobil WMS-lager-scannerlösning för Microsoft Dynamics NAV och Business Central.

Mobile WMS från Tasklet Factory stöder arbetsflöden i lagret och är direkt integrerad med standardfunktionerna i Dynamics NAV och Business Central.

Lösningen är utrustad med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt som är lätt att använda och kan konfigureras efter användarens behov. Lagerpersonalen blir effektivare och gör färre misstag eftersom Mobile WMS-lösningen ger dem de verktyg och information som behövs för ett effektivt arbetssätt.Installation och support av lösningen är lätt eftersom den är direkt integrerad med standardfunktionerna i Dynamics NAV eller Business Central. Lösningen stöder alla versioner av Dynamics NAV och Business Central. Personalen kan även arbeta offline, de centrala arbetsprocesserna kan utföras utan någon nätverksanslutning.

Kontaka oss eller besök leverantörens hemsida för mer information.