Rättelse av datum för publicering av Bokslutskommuniké 2018 Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 18 feb 2019

Bokslutskommunikén publiceras den 21 februari kl. 08:00. I delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 angavs ett felaktigt datum.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO Softronic AB (Publ), telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic AB:s försorg för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 11.00 (CET). Detta meddelande liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)