Rättelse: Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2018

Pressmeddelande (PDF)