« Tillbaka till IR Nyheter

Rättelse: Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2018

Softronics årsredovisning, årsberättelse samt hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgänglig att läsa och ladda ned som PDF-dokument från bolagets hemsida, http://www.softronic.se/ under menyn Investor relations.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO, Softronic AB (Publ.), telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se 

Informationen i årsredovisningen är sådan som Softronic AB är skyldigt att offentliggöra lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08.00 (CET). Denna årsredovisning liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Pressmeddelande (PDF)