Softronic AB har ingått ett förnyat avtal med Inera AB för 1177 Kontaktcenter

IR Nyheter | 15 aug 2018

Softronic tackar för förtroendet att fortsätta som kontaktcenterleverantör av 1177 Vårdguiden på telefon vilket är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som medborgare kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs. Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. Ca 4,5 miljoner samtal hanteras årligen via 1177 Vårdguiden på telefon.

Avtalet gäller i fem år med möjlighet till ytterligare maximalt fem års förlängning.  

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog.
www.softronic.se 

Om Inera
Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.
www.inera.se

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
Tel: +46 8 5190 9000

Pressmeddelande (PDF)