Softronic AB har tecknat ramavtal med Läkemedelsverket gällande utveckling och förvaltning av webbplatser

IR Nyheter | 6 maj 2019

”Vi är stolta över att ha blivit valda som ny ramavtalsleverantör till Läkemedelsverket. De höga krav på leverantören kring kompetens kring utformning av webbplatser och lösningsorienterat förslag, erfarenheter från myndigheter och gällande lagstiftning, samt utveckling och förvaltning av större webbplatser i ett kombinerat agilt team gjorde att Läkemedelsverkets förfrågan passade oss extra bra. Vi ser fram emot flera spännande och utvecklande år tillsammans” säger Per Adolfsson, VD Softronic.

Softronic skall leverera och implementera nya webbplatser till Läkemedelsverket samt förvalta de befintliga för att vidareutveckla även dem under avtalstiden. Övertagandet och projektstart sker från och med april månad.

Kontakt:

Per Adolfsson, VD, Softronic AB (Publ)
Tel. 08-51 90 90 00
per.adolfsson@softronic.se

 

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog.
www.softronic.se 

Om Läkemedelsverket Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan. Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag. Läkemedelsverket har ca 800 anställda.www.lakemedelsverket.se

Pressmeddelande (PDF)