Softronic AB utvecklar fullmaktskollen.se

IR Nyheter | 14 apr 2015

– Vi fick in ett stort antal offerter och har under de senaste månaderna utvärderat dessa. Kvaliteten på offerterna har genomgående varit hög men vår bedömning är att Softronic AB är den leverantör som bäst svarar upp till Fullmaktskollens behov, säger Anders Dahlgren, VD för Fullmaktskollen i Sverige AB.

Syftet med Fullmaktskollen är att underlätta och förenkla för konsumenter och företag som på ett enkelt sätt ska få överblick över sina fullmakter och hur länge de gäller. Användarna ska också kunna signera fullmakterna och återkalla dem om de så önskar. Fullmaktskollen kommer också att effektivisera hanteringen av fullmakter. Tjänsten kommer att bli kostnadsfri för konsument och företag och finansieras i stället via avgifter från bland annat försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

För mer information kontakta:
Richard Isoz Affärsområdeschef, Edge Partner, Softronic AB (Publ)
rikard.isoz@softronic.se
Tel +46703110078

Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
Tel: +46 8 5190 9000

Anders Dahlgren, VD, Fullmaktskollen Sverige AB Tel. 08-522 780 10

Om fullmaktskollen
Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som bildades under våren 2014 gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening. Pensionsmyndigheten har deltagit i förarbetet med tjänsten, finansierar uppbyggnaden och kommer dessutom att verka som ordförande i bolaget de första åren.

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark, Norge och Estland. Hemsida: www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)