Softronic får förtroende att leverera SIAM-Tjänst till FASAB6F

IR Nyheter | 1 dec 2020

Softronic och Fasab6F tar nu nästa steg i sitt IT-partnerskap genom att införa en s.k. SIAM-tjänst (Service integration and management). Tjänsten ska hjälpa Fasab6F med operativ och taktisk styrning av hela IT-leveransen. Införandet innefattar även personalövergångar från Fasab6 till Softronic.

I och med SIAM-tjänsten får Fasab6F:s kunder en enda kontaktväg och de får snabbare tillgång till nya verksamhetsviktiga tjänster. Softronic samordnar den totala IT-leveransen, även från externa leverantörer, vilket skapar förutsättningar för ökad servicegrad, förbättrad rapportering, effektivisering samt besparingar.

–   Vi är mycket stolta över det utökade samarbetet och att vi är bland de första i Sverige att kunna erbjuda våra kunder SIAM-tjänster. SIAM-tjänster är något som ökar utomlands och vi ser att trenden även börjar komma till Sverige, säger Per Adolfsson, VD för Softronic AB.

Per tillägger:

–   Genom att vi levererar både den operativa och den taktiska styrningen av IT- leveransen kommer Fasab6F ges mer tid till att arbeta med den strategiska utvecklingen och digitaliseringen tillsammans med sina kunder.

–   Vi är mycket glada över det fördjupade partnerskapet med Softronic. Detta ger oss ett långsiktigt avtal som innebär att vi behåller kontrollen av leveranserna. Vår egen förvaltningsmodell ligger kvar som grund, vilket ger oss möjlighet att skapa och forma en modern IT-miljö med de ingående komponenter som bäst uppfyller våra krav. Det utökade samarbetet medför en större trygghet för oss eftersom gränsdragningarna blir mycket tydliga och flexibilitet kring resursplaneringen ökar, säger Anders Rehn, VD Fasab6F.

Det befintliga IT-partneravtalet mellan Softronic och Fasab6F omfattar redan teknisk drift, applikationsdrift, Servicedesk och kontinuerlig utveckling av verksamhetssystemet PUMA. Totalt organiserar Fasab6F:s kunder närmare 450 000 medlemmar i fackförbunden Fastighetsanställdas Förbund, SEKO, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet och Svenska Målareförbundet och dess samverkande a-kassor.

Det nya avtalet löper till och med 2022 med option om förlängning.

KONTAKTPERSONER

Per Adolfsson VD, Softronic AB (Publ)
per.adolfsson@softronic.se
Tel: +46 70-775 78 50

Anders Rehn VD, Fasab6F
anders.rehn@fasab6f.se
Tel: +46 702-743 55 01 

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 420 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Om FASAB
Facklig Administration i Samverkan 6F AB (FASAB) är ett servicebolag med uppgift att tillhandahålla administrativa tjänster åt fem fackförbund, dess samverkande a-kassor och till vissa av deras tidningar. De fem fackförbunden är; Fastighetsanställdas Förbund, SEKO, Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Elektrikerförbundet och Svenska Målareförbundet. Bolaget bildades 2011. Verksamheten omfattar områdena IT, ekonomi, HR/ lön, samt medlemsadministration.
www.fasab6f.se

Pressmeddelande (PDF)