Softronic får uppdrag av Stockholm Stad gällande ”Smart och uppkopplad stad”

IR Nyheter | 5 mar 2018

Softronic har fått förtroendet att stödja Stockholms Stad i genomförandet av ”Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad”.

Uppdraget och Softronics roll

Strategin har fastslagit att utveckling av en Smart stad bäst sker genom att staden samverkar kring olika tekniska plattformar. Utvecklingen ska också harmonieras med regionens övriga intressenter där så är möjligt, exempelvis kommuner i Stockholms län, landstinget, akademi och näringsliv.

Softronics team kommer att bidra med analys, utvärdering, upphandling och inte minst införande av dessa teknikplattformar. Arbetet utförs tillsammans med stadens egna specialister och pågår parallellt med de verksamhetsprojekt som bygger den smarta staden

”Det är extra roligt för oss på Softronic att få ett erkännande av vår spetskompetens där vi kombinerar vår kunskap om Stockholm Stad och erfarenheter kring digitalisering av våra kunder”, säger Anders Eriksson VD och grundare av Softronic AB.

Om ”Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad”

Syftet med Stockholms stads strategi för en smart och uppkopplad stad är att via innovativa digitala tjänster göra livet enklare för stockholmarna, företagare och besökare. Strategins huvudinriktning är att fullt ut dra nytta av de möjligheter som följer med utvecklingen inom områden som Internet of Things och big data-analys. Målet är att Stockholm ska bli ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart genom innovativa digitala tjänster, öppenhet och uppkoppling. Arbetet sker med utgångspunkt i en hållbar stadsutveckling utifrån de hållbarhetsmål som uttrycks i stadens ”Vision 2040”. (http://www.stockholm.se/OmStockholm/Vision/)

Om Stockholm Stad

I Stockholms stad arbetar över 39 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar, bolag och stiftelser.
Hemsida: www.stockholm.se

Om Softronic AB

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 460 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog.
Hemsida: www.softronic.se

För mer information kontakta:

Anders Eriksson, VD
Tel: +46 8 51 90 90 00
anders.eriksson@softronic.se

Pressmeddelande (PDF)