Softronic förlänger avtalet med Naturvårdsverket

IR Nyheter | 27 okt 2014

Naturvårdsverket har under två år haft ett avtal med Softronic avseende e-förvaltningsstödjande tjänster. Naturvårdsverket har nu valt att utnyttja en option i det befintliga avtalet och förlänga avtalet med ytterligare 3 år.

Softronics uppdrag åt Naturvårdsverket omfattar bl.a. :

  • E-förvaltningsstödjande tjänster
  • Tillverkning och vidareutveckling av IT-stöd
  • Förvaltning
  • Resurskonsulter
  • Bistå med strategiska frågor

– ”Softronic är stolta över att Naturvårdsverket valt att förlänga och fördjupa samarbetet med oss som strategisk IT partner. Avtalet löper vidare de kommande 3 åren och vi ser fram emot att hjälpa till att stötta och utveckla Naturvårdsverkets organisation med vår expertis och bredd i tjänsteutbudet”, säger Anders Eriksson, VD Softronic AB.

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål där många myndigheter samverkar.

Naturvårdsverkets uppdrag är att:

  • Ta fram kunskap och underlag som används för att utveckla vårt eget och andras miljöarbete
  • Bidra till att utveckla miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa drivkraft i arbetet inom EU och internationellt
  • Genomföra miljöpolitiken i samverkan genom att agera så att miljöbalken ska följas och miljömålen uppnås.

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
tel: +46 8 5190 9000

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark, Norge och Estland. Hemsida: www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)