Softronic i strategisk allians med Metaforce för förmedling av säker digital post

IR Nyheter | 13 sep 2012

– Myndigheternas satsning genom den nya invånartjänsten ”Mina Meddelanden” innebär att marknaden för säker digital post nu tar fart på allvar. Genom vårt samarbete med den digitala brevlådan Brevo har vi redan en framskjuten position inom det här mycket spännande nya området. Vi förstärker nu ytterligare vår position genom att lansera en förmedlingstjänst i samarbete med Metaforce, som är systerföretag till Brevo Sverige, säger Mathias Ekman, CTO, Softronic.

– Den nya tjänsten kan liknas vid en ”växel” som gör det möjligt för myndigheter, kommuner och övriga kunder att skicka sina utskriftsfiler till ”Mina Meddelanden”, till Brevo och till eventuella andra framtida digitala brevlådor. Den här nya tjänsten förenklar inte bara införandet av digitala postlösningar för myndigheter, kommuner och övriga kunder – den ger också våra kunder möjlighet att själva eller med vår hjälp bygga egna dokumentmallar och etablera effektiva processer för skriftlig kommunikation både digitalt och postalt, säger Mathias Ekman, CTO, Softronic.

– Intresset för digital post är mycket stort både bland avsändare och privata mottagare och kommer att leda till att myndigheter, kommuner och övriga kunder kommer att kunna kommunicera på ett mycket effektivare sätt med sina kunder – det är helt enkelt väldigt bra kundservice, säger Björn Junge, VD för Brevo Technologies, som är moderbolag för Brevo Sverige och Metaforce.

– Brevo och Metaforce täcker var sin del av värdekedjan för säker digital post och (förmedling och presentation). Detta tillsammans med vår etablerade integrationstjänst ger oss en stark konkurrensfördel och gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder att snabbt realisera stora besparingar. Kunderna får avkastning på sina investeringar i olika e-tjänster genom att mottagarna kan ”klicka” på säkra länkar i dokumenten som återkopplar till avsändarna där de kan fylla i ansökningar och även signera dokument digitalt. Det här sänker inte bara trycket på kundtjänst, kortar ned handläggningstider och sparar porto – det också är bra för miljön. Men viktigast av all är att det blir otroligt bekvämt för mottagarna som sparar tid och slipper hantera pappershögar och pärmar säger Mikael Simonsson, Gruppchef och ansvarig för den nya tjänsten på Softronic.

– I takt med att marknaden för säker digital post tar fart ökar också efterfrågan på våra tjänster. Samarbetet med Softronic innebär att vi kommer att kunna leverera våra lösningar snabbt, säkert och med ökande lönsamhet, säger Björn Junge, VD för Brevo Technologies.

För mer information vänligen kontakta:
Björn Junge, VD & Grundare, Brevo
Telefon: 070 – 575 34 51
E-post: bjorn.junge@brevo.se

Mathias Ekman, CTO, Softronic AB (Publ)
Telefon: 070 838 00 93
E-post: mathias.ekman@softronic.se

Om företagen och tjänsterna – se nedan

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se.

Om Metaforce
Metaforce är ett privatägt svenskt företag som tillhandahåller lösningar för skriftlig kommunikation. Kunderna är främst försäkringsbolag och banker i Norden. Bolaget grundades 2003 och ingår som dotterbolag i Brevo Technologies (under namnändring från Metaforce Brevo Holding) tillsammans med Brevo Sverige AB.

Om Brevo Sverige
Brevo Sverige är en webbtjänst som ger alla med ett svenskt personnummer över 15 år tillgång till en säker och gratis digital brevlåda på Internet. Med Brevo kan företag, myndigheter och organisationer skicka brev som vanligtvis levereras med fysisk post i digital form till anslutna privatpersoner.

PDF