Softronic lanserar uppdaterad version av GSR, Gemensamt skadeanmälningsregister

IR Nyheter | 15 apr 2024

Pressmeddelande, måndag den 15 april 2024

Softronic har sedan 2023 uppdraget från Skadeanmälningsregister (GSR) AB att förvalta och utveckla systemet GSR. Nu lanserar vi en uppdaterad version av systemet med ytterligare stöd för branschen att säkerställa korrekta underlag för utbetalning av försäkringsersättningar.

Genom systemet GSR kan till exempel utbetalning av ersättning för samma skada från flera försäkringsbolag förhindras. Systemet bidrar också till bättre och snabbare kundservice genom att försäkringsföretagen kan automatisera skadehandläggningen.

Med utökning av antalet datatyper och ett utökat rapportstöd ges större förutsättningar att upptäcka felaktiga utbetalningar i tid. Med ett bra samarbete mellan GSR, representanter från försäkringsbolagen och Softronic motverkar vi tillsammans ett allvarligt samhällsproblem. Oriktiga utbetalningar av försäkringsersättning orsakar stora kostnader för försäkringsbolagen och i förlängningen försäkringstagarna.

          Vi är oerhört glada över samarbetet med Softronic som möjliggör en än bättre applikation. Försäkringsbedrägerier är ett stort problem för försäkringsbolagen och därmed även för deras ärliga kunder. Registret finns därför för att förhindra utbetalningar av skadeersättningar som grundar sig på oriktiga uppgifter. När en skada anmäls till ett försäkringsbolag kan skadeanmälan komma att registreras i GSR. Försäkringsbolaget får då information om vilka skadeanmälningar som försäkringstagaren tidigare har gjort och som har blivit registrerade. Detta gäller även skadeanmälningar som gjorts till andra försäkringsbolag. Registret bidrar också till bättre kundservice genom att möjliggöra snabbare och automatiserad handläggning av skadeärenden hos försäkringsbolaget, säger Anders Dahlgren, VD på Skadeanmälningsregister (GSR).

Charlotte Eriksson, VD på Softronic säger:

          Jag är stolt över det samarbete vi har med Gemensamma Skaderegistret. Vi jobbar sedan länge med utveckling och förvaltning av affärskritiska system till bolag inom försäkringsbranschen såsom GSR. Genom att vara nära våra kunder under lång tid möjliggörs ett kreativt partnerskap där vi tillsammans arbetar fram hållbara lösningar som ger verklig samhällsnytta. Tillsammans med kunderna verkar vi för samhällets digitalisering och bidrar därigenom till en mer hållbar framtid. Det är vad vi kallar GoodTech.

Kontaktpersoner

Charlotte Eriksson, VD, Softronic AB (Publ)
charlotte.eriksson@softronic.se
Tel: + 46 70 454 55 43

Tomas Anderberg, Kundansvarig, Softronic AB (Publ)
tomas.anderberg@softronic.se
Tel: + 46 70 81 31 52

Om Skadeanmälningsregister (GSR) AB
Försäkringsbedrägerier är ett allvarligt samhällsproblem som varje år orsakar stora kostnader för försäkringsbolagen. I förlängningen drabbar detta de ärliga kunderna genom att försäkringspremierna påverkas. Försäkringsbranschen har därför upprättat ett gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). GSR tillhandahåller ett informationsunderlag till försäkringsbolaget och alla beslut i skadeärendet fattas av försäkringsbolagen själva. Att uppgifter om skadeanmälan kan registreras framgår av försäkringsvillkoren. Skadeanmälningsregister (GSR AB) är ett dotterbolag till Svensk Försäkring. https://www.gsr.se/

Om Softronic
Goodtech – ledande teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Karlstad, Arjeplog och Visby. https://www.softronic.se/

Pressmeddelande (PDF)