« Tillbaka till IR Nyheter

Softronic levererar ny telefoni för 1177 Sjukvårdsrådgivningen

Till 1177 Sjukvårdsrådgivningen kan invånarna ringa dygnet runt. Sjuksköterskor bedömer vårdbehov, svarar på frågor, ger egenvårdsråd eller hänvisar till andra vårdinstanser. 20 av 21 landsting/regioner i Sverige erbjuder sjukvårdsrådgivning via telefonnumret 1177. Varje landsting/region ansvarar för sin egen sjukvårdsrådgivning, antingen i egen eller upphandlad regi, men man samverkar nationellt när det gäller teknik och arbetsformer. Detta för att garantera en patientsäker tjänst med samma höga kvalitet i hela landet. I dagsläget hanteras cirka 5 miljoner samtal per år. 1177 Sjukvårdsrådgivningen utgör, tillsammans med 1177.se, landstingens och regionernas gemensamma tjänst för råd om vård till hela Sveriges befolkning. 1177-tjänsten förvaltas av det landstingsgemensamma bolaget Inera AB.

Avtalet gäller leverans av IP-telefoni som tjänst under 3 år med option på ytterligare 1 + 1 år 

Den nya tjänsten bygger på modern IP-telefoni vilket ger säkrare drift, ett enklare handhavande för sjuksköterskorna, bättre uppföljningsmöjligheter av verksamheten samt enklare hantering av textbaserade samtal. Tjänsten är integrerad med det system för rådgivningsstöd, journalföring och vårdhänvisning, ”Rådgivningsstödet 1177” som sjuksköterskorna använder. Separat har Inera även tecknat avtal med Softronic om förvaltning och vidareutveckling av Rådgivningsstödet 1177. På sikt öppnas möjligheter för nya kontaktvägar till 1177 Sjukvårdsrådgivningen, t.ex. att kunna chatta med telefonsjuksköterskan. Lösningen bygger på operatörstjänster från Telenor, plattform för IP-telefoni från SAP och lösning för bemanningsplanering från Teleopti.

Övergången till den nya lösningen sker successivt under hösten 2012. 

För mer information kontakta:

Stefan Wargh, vVD, Softronic AB (Publ)
stefan.wargh@softronic.se

Tel. 08-51 90 90 00

Peter Szmulik, Affärs- & Verksamhetskonsult
Softronic AB (Publ)
e-post: peter.szmulik@softronic.se
Tele: +46 708 81 30 61
LinkedIn: http://se.linkedin.com/in/szmulik

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se

PDF