Softronic omstrukturerar sin digitaliseringsverksamhet

IR Nyheter | 14 aug 2017

Softronic har sedan länge erbjudit större aktörer inom offentlig sektor samt medlemsorganisationer och Sveriges arbetslöshetskassor digitalisering som BPO-tjänst (Business Process Outsourcing).

Målsättningen är att vara den sammantaget främsta tjänsteleverantören till de kunder som kräver den absolut bästa säkerheten, leveransförmågan och kvalitén.

Nu har det blivit dags att strukturera verksamheten för att följa marknadens krav.

Softronic har efter tidigare förvärv haft flera inläsningscentraler i Sverige för olika delar av marknaden där även andra kunder än ovanstående har fått leveranser. De delar som avser standardleveranser finns i Solna och i Östersund.

Dessa delar avyttras nu till det internationella företaget BancTec som ser större möjligheter i den typen av leveranser.

Medan Softronic väljer att fokusera ytterligare på de mest krävande större kunderna i Sverige där digitalisering är en affärsavgörande fråga.

Avyttringen omfattar inkråm i form av kundavtal och leverantörsavtal. Samtlig personal på dessa orter erbjuds anställning hos BancTec AB.

Softronic bedömer att avyttringen inte kommer att ha någon resultatpåverkan.

 

Om Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 430 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Östersund och Arjeplog. 

www.softronic.se 

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
tel: +46 8 5190 9000

Pressmeddelande (PDF)