Softronic säkerhetscertifierade enligt ISO 27001

IR Nyheter | 17 aug 2016

Softronics säkerhetscertifiering är direkt avgörande då affärsidén är att ta fullt ansvar för helhetsleveranser inom IT. Kraven ökar ständigt på våra kunders hantering av informationssäkerhet t ex i och med den nya Dataskyddsförordningen som, tillsammans med alla redan befintliga och skärpta regelverk, kommer att ställa ständigt ökande krav på kundernas verksamhet. Softronic levererar bl a:

  •  Säker, garanterad och tillgänglig utveckling, drift, och förvaltning av verksamhetskritiska tillämpningar. Gärna i form av totalåtaganden i modern outsourcingform.
  •  Kvalificerad rådgivning och stöd till våra kunder att få kontroll och styrning på sin informations- och IT-säkerhet.
  •  Implementation av ledningssystem enligt ISO27001 åt våra kunder.

Certifikatet är ett kvitto på att Softronic bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete samt att ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller kraven i standarden ISO 27001:2013. Vårt ledningssystem innefattar även att vi ställer krav på våra leverantörer och deras tjänster/produkter.

”Certifieringen har möjliggjorts av medarbetarnas stora engagemang och har mottagits mycket positivt av våra kunder”, säger Johan Malmborg, ansvarig för säkerhetsfrågor i koncernen.

”Certifieringen enligt ISO27001 är nödvändig för alla leverantörer med kunskap att hantera kundernas system i en komplex och krävande omvärld” säger Anders Eriksson, VD Softronic AB.

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
tel: +46 8 5190 9000

Johan Malmborg, ansvarig för säkerhetsfrågor i koncernen
johan.malmborg@softronic.se
Tel: +46 8 5190 9000

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 460 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Östersund, Arjeplog och Överkalix. Hemsida: www.softronic.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 10.00 (CET). Detta meddelande liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Pressmeddelande (PDF)