Softronic tecknar e-förvaltningsavtal med Naturvårdsverket

IR Nyheter | 4 sep 2012

Softronic kommer att vara en strategisk samarbetspart som ska driva Naturvårdsverket mot att använda lättrörliga, flexibla och enkla lösningar och tjänster. Vidare ska Softronic hjälpa Naturvårdsverket att vidareutveckla dess systemkapital till en väl sammanhållen modern arkitektur.

”Vi är mycket glada att få arbeta med ett verk med ett så modernt synsätt på hur IT kan användas för effektiv verksamhet” säger Softronic VD Anders Eriksson. ”Vår breda leveransförmåga och förmåga till innovativa lösningar kommer väl till pass”, säger Eriksson.

Som en del av det IT-strategiska arbetet har Naturvårdsverket tagit fram en miljödatastrategi. I denna framgår att stort fokus kommer att läggas på tillgängliggörande av miljöinformation via olika typer av tjänster. Softronic kommer även i realiseringen av öppen miljödata med tillhörande tjänster spela en strategiskt viktig roll.

”Vi ser mycket fram emot ett strategiskt samarbete med Softronic. Anbudssvaret visar att Softronic mycket väl förstår våra korta och långsiktiga utmaningar och behov. Vi vill nu tillsammans jobba för bl. a en öppen och tillgänglig miljöinformation som ytterst ska bidra till ökad miljönytta.” säger Britt Grevér IT strategisk chef, Naturvårdsverket.

För mer information kontakta:

Anders Eriksson, VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00

Mathias Ekman, CTO, Softronic AB (Publ)
mathias.ekman@softronic.se
Tel. 0708-380093

Britt Grevér, IT strategisk chef, Naturvårdsverket
britt.grever@naturvardsverket.se
Tel 010 698 1000

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se.

Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en förvaltningsmyndighet inom miljöområdet och är pådrivande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Naturvårdsverket arbetar offensivt för att Sveriges 16 miljömål ska uppnås och med att ha överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Naturvårdsverkets uppdrag är att ta fram kunskap och underlag som används för att utveckla vårt eget och andras miljöarbete, att bidra till att utveckla miljöpolitiken genom att ge regeringen bra beslutsunderlag och genom att skapa drivkraft i arbetet inom EU och internationellt samt att genomföra miljöpolitiken i samverkan med andra, genom att agera så att miljöbalken ska följas och miljömålen uppnås.

PDF