Softronic tecknar ramavtal med Preem

IR Nyheter | 28 aug 2014

Sveriges största drivmedelsbolag Preem har tecknat ett ramavtal med Softronic som en av ett fåtal leverantörer inom området IT-konsulttjänster. Avtalet löper på 3 år.
Målet med avtalet är att kunna fördjupa samarbetet med och konsolidera en större volym till ett mindre antal ramavtalsleverantörer.

Softronic är stolta över att Preem valt oss som strategisk IT leverantör. Avtalet löper dom kommande 3 åren och vi ser fram emot att hjälpa till att stötta och utveckla Preems organisation med vår expertis och bredd i tjänsteutbudet”, säger Anders Eriksson, VD Softronic AB.

Preem AB (publ) är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.

Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med över 600 tankställen för privat- och yrkestrafik.

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
tel: +46 8 5190 9000

Om Preem AB
Preem AB har drygt 1200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2013 var Preems omsättning 89 miljarder SEK.
Hemsida: www.preem.se

Om Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark och Estland. Hemsida: www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)