Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2018

IR Nyheter | 12 apr 2019

Softronics årsredovisning, årsberättelse samt hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgänglig att läsa och ladda ned som PDF-dokument från bolagets hemsida, www.softronic.se under menyn Investor relations.

För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO, Softronic AB (Publ.), telefon 08-51 90 90 00

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se 

Informationen i årsredovisningen är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08.00 (CET). Denna årsredovisning liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Årsredovisning 2018 (PDF)

Pressmeddelande (PDF)

Hållbarhetsredovisning 2018 (PDF)

Årsberättelse 2018 (PDF)

Year-end-report (PDF)

Sustainability report 2018 (PDF)

Annual report 2018 (PDF)