Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2019