Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2021

IR Nyheter | 21 apr 2022

Softronics årsredovisning, årsberättelse samt hållbarhetsrapport för 2021 finns nu tillgängliga att läsa och ladda ned som PDF-dokument från bolagets hemsida under: Investor Relations – Rapporter | Softronic AB.

Denna information är sådan som Softronic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Anders Bergmans försorg, CFO, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 09.00 CET.

KONTAKTPERSONER
Anders Bergman CFO, Softronic AB (Publ)
anders.bergman@softronic.se 
 

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 430 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Årsredovisning (PDF)

softronicab-2021-12-31-sv.zip

Pressmeddelande (PDF)

Hållbarhetsredovisning 2021 (PDF)

Softronic Årsberättelse 2021 (PDF)