SOFTRONICS MEDLEMSYSTEM MRM HAR NU TAGITS I DRIFT AV JUSEK

IR Nyheter | 20 apr 2015

Jusek har under lång tid använt ett äldre och till stor del egenutvecklat medlemssystem med begränsad eller obefintligt stöd för idag viktiga funktioner för medlemskommunikation, medlemsrekrytering, medlemsförmåner, aktivitetsadministration och integration till webben och sociala medier. Det ledde till en flora av mer eller mindre specialutvecklade systemlösningar och resulterade i ett tungrott utvecklingsarbete till höga kostnader och långa ledtider. Med Juseks ambitiösa utvecklingsplaner insåg man att något måste göras för att få verksamhet och IT att utvecklas i fas. Här inleddes ett samarbete med Softronic som i dagarna har resulterat i att Jusek tagit sitt nya, integrerade medlemssystem i drift. Systemet är baserat på standardprodukten MRM från Softronic som är en komplett systemlösning för medlemsorganisationer i en ständigt uppkopplad värld.

Softronics branschlösning MRM, Member Relationship Management, baseras på̊ Microsoft Dynamics CRM som idag är den vanligaste standardplattformen för fackförbund, medlems- och intresseorganisationer. Här får man ett väl fungerande stöd för medlemskommunikation, medlemsservice, avisering och ekonomi. Koppling mot Basun och SPAR förenklar och effektiviserar också̊ arbetet med organisationens administration.

En bidragande orsak till att Jusek valde Softronic var Softronics omfattande verksamhetskunnande inom medlemsorganisationer men den avgörande faktorn var löftet att utveckla ett branschspecifikt standardsystem på ett sådant vis att förvaltningskostnaderna blir hanterliga och förutsägbara under systemets livslängd och att Juseks eget ansvar för systemets vidareutveckling kunde begränsas.

Harald Lindkvist, kommunikationschef på Jusek säger ”Vi har investerat i ett nytt CRM-baserat verksamhetssystem, MRM för att nå tuffa mål kring tillväxt, bättre medlemsnytta och ökad synlighet. Inför valet av leverantör gjorde vi en mycket omfattande upphandling och valet föll på Softronic, något som vi fortfarande känner oss trygga med. Det system som vi byggt upp tillsammans ger god överblick över våra medlemmars engagemang, har ett lättarbetat gränssnitt och mycket goda prestanda. Vi har sedan tidigare ett stort förtroende för Softronic som leverantör, bland annat när det gäller lösningar för telefoni och servermiljöer”.

Softronic är den ledande rådgivaren och leverantören för medlemsorganisationer i förändring med nästan 30 års branscherfarenhet med fackförbund, arbetslöshetskassor och ideella förbund.

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)

anders.eriksson@softronic.se
Tel: +46 8 5190 9000

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog, Överkalix, Danmark, Norge och Estland. Hemsida: www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)