Softronics valberedning är utsedd inför årsstämman 2018

IR Nyheter | 2 okt 2017

I enlighet med instruktion avseende principer för tillsättande av valberedning i bolaget som fastställts av årsstämman har följande ledamöter utsetts till valberedningen:

  • Carl Östring, Traction, ordförande i valberedningen
  • Andreas Eriksson, företräder Anders Eriksson med närstående
  • Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB
  • Stig Martín, styrelseledamot, eget innehav

Valberedningen skall bestå av fyra representanter och har som uppgift att bereda stämmans beslut avseende bl.a. val och arvodering av bolagets styrelse och revisorer.

För att inkomma med förslag kontaktas valberedningen via mail till Carl Östring: carl.ostring@traction.se

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog.
Hemsida: www.softronic.se.

Pressmeddelande (PDF)