Softronics valberedning inför årsstämman 2015

IR Nyheter | 1 okt 2014

I enlighet med instruktion avseende principer för tillsättande av valberedning i bolaget som fastställts av årsstämman har följande ledamöter utsetts till valberedningen:

Rolf Jinglöv, företräder Anders Eriksson inkl. närstående
Carl Östring, AB Traction
Stig Martin, eget innehav
Evert Carlsson, Swedbank Robur Fonder AB

Valberedningen skall bestå av fyra representanter och har som uppgift att bereda stämmans beslut avseende bl.a. val och arvodering av bolagets styrelse och revisorer.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen med förslag på medlemmar till Softronics styrelse kan kontakta Rolf Jinglöv på telefon 072-325 74 45.

För ytterligare information kontakta:
Petter Stillström, Styrelsens ordförande tel 08-506 289 00

Softronic AB (publ), hemsida (www.softronic.se)


Om Softronic

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Arjeplog och Överkalix.
Hemsida: www.softronic.se.

Pressmeddelande (PDF)